Försäkringskassans upphandling av ett standardsystem för socialförsäkringen i Sverige genomfördes mellan juli 2006 och mars 2007. Affären gick till SAP, trots att utvärderingen visade att det tyska affärssystemet inte är lämpat att hantera socialförsäkringar.

CS har läst upphandlingens slutrapport från 2007. Den visar att SAP får uselt betyg på försäkringshanteringen, den del av systemet som gäller myndighetens kärnverksamhet. På stödfunktioner och ekonomihantering får SAP däremot högst betyg, vilket i den viktade värderingen placerar SAP i topp.

Upphandlingen leddes formellt av en upphandlingsgrupp på Försäkringskassan, men enligt uppgift var det SAP-specialisten Accenture som gjorde grundjobbet. Accenture ska bland annat ha tagit fram de utvärderingskriterier som lade helt avgörande vikt vid de administrativa delarna i systemet.

Accenture hade redan före upphandlingen en stor närvaro på myndigheten. När Försäkringskassan blev en egen myndighet 2005 rekryterades två nyckelpersoner till ledningen med starka band till konsultföretaget.

Produktionsdirektören Maivor Isaksson handplockades från Posten, där hon ansvarat för företagets effektiviseringsprogram och tillsammans med Accenture infört SAP. Enligt uppgift tog hon med sig ledande Accenturepersonal från Postenprojektet till Försäkringskassan.

Utvecklingsdirektören Michael Strömbäck, som avgick förra året, hämtades från Ericsson där han i ledande position arbetat med införandet av SAP. Accenture hade det kontraktet till 2003.

I oktober 2006, det vill säga samtidigt som systemupphandlingen pågick, presenterades internt en förstudie om den nya verksamhetsstrategi som går under benämningen ”Försäkringskassan 2.0”. Den it-tunga strategin togs fram av Accenture, enligt uppgift på bara tre veckor. Strategin klubbades igenom i ledningen i november 2006.

För att genomföra förändringarna inrättades en ny projektgrupp, ”Programmet för Försäkringskassans förnyelsearbete”. Som programchef handplockades Charlotte Ahlström, tidigare projektledare under Maivor Isaksson på Posten.

Hälften av de cirka 40 övriga personerna i programmet är konsulter från Accenture.

Som Computer Sweden tidigare berättat driver Accenture i dag bland annat projektet att ta fram en SAP-baserad lösning för det nya tandvårdsstödet, ett av de SAP-relatade projekt som kommer att spränga Försäkringskassans it-budget med flera hundra miljoner kronor.

Försäkringskassans ledning har nyligen tillsatt en internutredning för att utvärdera it-verksamheten och syna kostnaderna. Utredningen ska vara klar i oktober och leds av Charlotte Ahlström. Med konsultstöd från Accenture.

Accenture har avböjt att svara på frågor från Computer Sweden men meddelar skriftligen att de uppdrag företaget har på Försäkringskassan har fåtts ”i enlighet med de upphandlingsregler som gäller”.