När Försäkringskassan 2006 upphandlar ett standardsystem för hela socialförsäkringen i Sverige lämnar tre leverantörer anbud: SAP, CSC och Cúram Software.

Cúram är ett irländskt företag specialiserat på social­försäkringssystem, vars flaggskeppskund är Storbritanniens största myndighet Department for Work and Pensions. Företaget har enligt CS källor aldrig förlorat en upphandling mot SAP. Cúram har nämligen de ­programmoduler som krävs för ett socialförsäkringssystem färdiga, något SAP inte har.

Kravspecifikationen i upphandlingen är enorm och mycket detaljerad. Systemet ska dessutom vara beprövat, referenser krävs och egna produkter ska användas. Leverantörerna måste även demonstrera sina lösningar.

Den 21 mars 2007 vinner SAP upphandlingen. Irländarna tappar hakan och förbereder en inlaga till länsrätten med begäran av överprövning. Inlagan ska bland annat visa att SAP inte ens klarar Försäkringskassans grundkrav. SAP saknar nämligen en egen regelmotor, den mjukvara som utför alla försäkringsmässiga beräkningar och kontroller ut­ifrån reglerna för socialförsäkringen.

Men inlagan lämnas aldrig in. Enligt uppgift till CS kontaktar SAP det irländska företaget och erbjuder en uppgörelse: SAP marknadsför Cúrams lösning i hela världen mot att irländarna ger upp kampen i Sverige och släpper Skandinavien till SAP.

Den 23 april 2007, vid SAPs internationella partnerkonferens Atlanta i USA, presenteras sedan en affärsuppgörelse med ”den marknadsledande leverantören av socialförsäkringssystem”, Cúram Software.

SAP kan tack vare avtalet från och med nu marknadsföra och sälja ett komplett system för socialförsäkringar till myndigheter världen över.

Samtidigt meddelar SAP att bolaget i och med detta slutar att utveckla egna lösningar för socialförsäkringar.

Någon egen regelmotor finns fortfarande inte, enligt en rapport från Statskontoret om det pågående tandvårdsprojektet på Försäkringskassan. Där har nu en regelmotor från en tredjepartsleverantör anslutits till systemet. ”SAP saknar specifik funktionalitet för den försäkringsmässiga hanteringen”, skriver Statskontoret.