När man tittar två år tillbaka i statistiken är det Sydsveriges it-proffs som är vinnare när det gäller lönerna.

12 procent har Skånelönerna ökat sedan 2006. Övre Norrland och Västsverige har höjt it-lönerna med 11 procent under samma period.

I Stockholm är lönenivåerna fortsatt högst men den procen-
tuella ökningen är lägre, 10 procent.

Siffrorna kommer från It-lönebarometern som analysföretaget Exido tagit fram tillsammans med Computer Sweden och Dataföre-ningen.

– Resultatet visar att Skåne har en större lönetillväxt än övriga landet. Det som ligger närmast till hands att jämföra med är Göteborg men även där har Skåne en snabbare löneutveckling. Det är i Malmö och Lund det händer, säger Staffan Movin, analytiker på Exido.

Han tror att regionen växer ännu mer framöver.

– Det märks att tryckert har ökat. Många stora företag har Malmö som bas och dessutom finns hela Lund och Ideon. Det är en bra grund för tillväxt.

Stockholm och Malmö är de stora tillväxtmotorerna inom it, konstaterar Staffan Movin.

– Stockholm har dragkraften av att vara huvudstad och Malmö har dragkraften av närheten till Köpenhamn.

Även om lönerna i Skåne ligger flera tusenlappar under Stockholmslönerna, är det generellt sett marknadsmässiga löner, tycker Emma Ingelf, chef på Elan i Malmö.

– Lönerna är bra. Det kostar mindre att leva här än i Stockholm. Men även här är det så att ju högre spetskompetens, desto större attraktion på arbetsmarknaden och desto högre lön.

Hon har märkt att lönerna trissas upp på ett annat sätt i Skåne nu än tidigare.

– När arbetsgivarna upptäcker att de håller på att bli av med medarbetare höjer de lönen för att få behålla dem. Mycket av löneutvecklingen sker där. Man ser inte alls lika mycket av att företagen lockar med höga löner vid anställning.

Fakta

De bäst betalda it-yrkena i Sydsverige kr/mån

 • Affärssystemsarkitekt 53 389
 • Affärsarkitekt 47 802
 • Key account manager 47 307
 • It-strateg 42 460
 • Affärsanalytiker 42 038
 • It-arkitekt 40 943
 • Verksamhetsarkitekt 40 623
 • Systemarkitekt 40 157
 • Processansvarig 39 908
 • Databasarkitekt 39 823
 • It-projektledare 39 497

Källa: It-lönebarometern/Exido

Så mycket mer tjänar de i Skåne

 • Affärssystemsarkitekt 15%
 • It-inköpare 12%
 • Datakommunikationsansvarig 7%
 • Databasarkitekt 5%
 • Webbredaktör 5%
 • Databasadministratör 4%
 • It-säkerhetsspecialist 4%

Källa: It-lönebarometern/Exido