Runt 600 av Söderskolans och Skogstorpsskolans elever utrustades med var sin Macbook. Projektet kallas ”En-till-en” och drivs av Falkenbergs kommun.

Forskarna Helena Hallerström och Martin Tallvid har undersökt effekterna efter ett år.

Under höstterminen fick eleverna frågan om de använder datorn hemma för att göra läxor varje dag eller några gånger i veckan.

Då svarade 81 procent att så var fallet. Innan datorerna hade delats ut var motsvarande siffra 41 procent. Framför allt den dagliga användningen har ökat, från 6 till 32 procent.

Elever som aldrig använde datorn hemma för läxor minskade under samma period från 60 procent till 17.

Även bland lärarna ökade datoranvändningen. 33 procent av lärarna använde datorn varje dag eller några gånger i veckan under vårterminen 2007. Efter datorernas ankomst ökade siffran till 86 procent.

Enligt eleverna själva kan de mer än lärarna. Mer än 90 procent anser sig kunna redigera bilder och spela in ljud. Bland lärarna är motsvarande siffra drygt 60 procent.

Men på ett område vinner lärarna. Två tredjedelar av lärarna mot en tredjedel av eleverna anser sig kunna ladda ner film eller musik från nätet.

Inför projektstarten fanns viss oro bland en del av lärarna, som misstänkte att eleverna skulle använda datorerna till att nöjessurfa på internet eller spela spel.

Tre fjärdedelar av eleverna säger att de ”nästan aldrig” spelar spel eller chattar under lektionstid, fyra procent säger att de gör det varje dag.

Fakta

Kommunen leasar datorer till högstadieeleverna, till en kostnad av 3 650 kronor per dator och år.

Kostnaden delas mellan skolorna och kommunens Barn- och ungdomsförvaltning, och kräver inga extra resurser.

I avtalet ingår att en tredjedel av datorerna byts ut varje år, när niondeklassarna lämnar skolan och nya sjundeklassare börjar.

Elever som slutar skolan har möjlighet att köpa loss datorn.