I den nya boken Innovation och affärsutveckling beskriver managementkonsulten och författaren Bengt Karlöf hur man kan underlätta och innovation.

Boken behandlar mängder av aspekter som ledarskap, teknik-
driven innovation, olika metoder för att åstadkomma innovation och dess värde för organisationerna.

Ett skäl till att han skrev boken är att han anser att innovation betraktas ur ett för snävt perspektiv. Utgångspunkten för affärsutveckling i alltför många företag går ut
på att fråga kunderna vad de vill ha.

– Tyvärr är det så att många betraktar innovation som produktutveckling och inget mer. Jag anser att innovation och affärsutveckling går ut på samma sak: att utveckla produkter som kunderna vill ha, säger Bengt Karlöf.

– I innovation ingår, anser jag, även kommersialiseringen av en produkt. Men många likställer det med ren produktutveckling. All innovation måste i slutänden leda till att folk vill köpa ens produkter, säger han.

Många företag gör grundfelet att inte skilja mellan vad kunderna efterfrågar och vad de behöver. Här finns det många exempel på nya, innovativa koncept som marknadsmässigt har misslyckats totalt.

– Ett exempel är New Coke, ett nytt recept som lanserades efter en kampanj på 5 miljoner dollar. Drycken försvann direkt för ingen ville ha den.

Chrysler gjorde tvärtemot vad kunderna sa med sin minivan Voyager. Den fick tummen ned i alla kundundersökningar och Chrysler började ändå tillverka den, vilket räddade koncernen från konkurs.

– Man måste skilja på behov och efterfrågan. Behovet av att
kommunicera mellan Stockholm och Göteborg kan leda till ökad efterfrågan på telefonsamtal, videokonferenser, tågresor eller flygbiljetter. Därför gäller det att lära sig att inte basera sig på det explicita, vad kunderna säger, utan det implicita, deras behov, säger han.

Här krävs det att företagen i högre utsträckning börjar identifiera viktig, men dåligt betjänad, kundnytta.

– Bra affärsutveckling går ut på att identifiera nytta som i dag är dåligt betjänad, exempelvis när Electrolux började tillverka extremt tysta kylskåp för den kinesiska marknaden. Eftersom många kineser är trångbodda har de ofta kylen i sovrummet och vill alltså att den ska vara tyst, säger han.

Flera metoder beskrivs i boken, exempelvis enkäter som mäter vad kunderna behöver, fokusgrupper eller observationer.
It kan användas på flera sätt, både för att bli bättre på att leverera produkter som möter kundnytta och för att förenkla och förbättra faktainsamlingen.

– I många företag förstår man direkt själva frågan om att mäta kundnytta. Men det finns en ganska låg medvetenhet om vilka metoder som man kan använda. Jag delar in boken i problemstudier för att förstå bakomliggande behov, modeller
för att förstå hur produkterna används och en kundvärdeansats, att direkt relatera kundnytta till betalningsvärde och pris, säger han.

Fakta

Titel: Innovation och affärsutveckling – baserad på kundnytta, problem och värde.

Författare: Bengt Karlöf.

Förlag: SIS Förlag.

Pris: 495 kronor.