Teknikbaserade företag i ett tidigt skede. Det är målgruppen för de 110 miljoner kronor som avsatts i fonden Chalmers Innovation Capital som bland annat European Investment Fund står bakom.

Chalmers Innovation har fått i uppdrag att hantera fonden och fördela pengar till bolag eller projekt som inom sin inkubatorsverksamhet.

Under det kommande året finns dessutom möjligheter att fylla på fonden med ytterligare 250 miljoner kronor.

Med tanke på de stora riskerna ryggar många investerare för att gå in så tidigt. I ett läge där det talas om en kommande lågkonjunktur är det extra värdefullt att det satsas på just dessa företag, enligt Olle Stenberg, vd på Chalmers Innovation.

Till stor del handlar det om företag inom it-området men även inom bioteknik, cleantech och nya material.

– I en lågkonjunktur är det många finansiärer som drar sig ur, men vi kommer att stå fast och hårt kvar även i tidiga faser. För entreprenörerna innebär det här att vi har större möjligheter att utveckla deras verksamheter på ett bra sätt. I dag har vi inte så stora muskler men nu kommer att kunna ta en mer aktiv roll, säger Olle Stenberg.

Han tror att möjligheten till samarbete med Chalmers Innovation har bidragit till att en fond med inriktning på tillväxtföretag i tidigt skede startas.

– De kan ta rygg på en etablerad inkubatorsverksamhet med injobbade processer och metoder och det håller nere kostnaderna. Vår verksamhet går ut på att vaska fram guldägg ur ett flöde med idéer. En enstaka fond skulle aldrig ha råd med det. Det är för stora hanteringskostnader för en relativt liten peng.

I och med fonden kan Chalmers Innovation följa med de nya företagen längre i utvecklingskedjan. Från att tidigare kunnat stötta med upp till 600 000 kronor per företag, handlar det nu i stället om investeringar i storleksordningen 10 miljoner kronor.

Chalmers Innovation har sedan tidigare offentliga finansiärer i form av Västra Götalandsregionen och Innovationsbron, men också ett nätverk med affärsänglar och riskkapitalbolag.
Olle Stenberg tror att den nya fonden kan ge ett ännu större drag framöver.

– När vi får tillgång till mer kapital och kan följa med längre blir vi också en attraktivare partner för andra investerare, eftersom de riskerar mindre själva.

Sedan starten för nio år sedan har Chalmers Innovation varit med i starten av runt tio företag per år. Nu kan antalet öka.

– Samtidigt vill vi inte ge avkall på kvaliteten. Entreprenörerna kan inte räkna med att det väller in pengar utan vidare. Det är alltid kommersiella villkor som gäller.

Fakta

Kapitalet kommer bland annat från European Investment Fund och Sjätte AP-fonden. Under det närmaste året kommer ytterligare finansiärer bjudas in att investera i fonden upp till ett belopp om 250 miljoner kronor.
Investeringar kommer att påbörjas under oktober månad. En första förutsättning för investering från fonden är vara ett av företagen vid Chalmers Innovation. Därefter öppnas möjligheten att få en finansiering från fonden.