Några av Harris kommunikationsprodukter ute på fältet, här under fredsbevarande uppdrag i Asien.

Harris är bland annat inriktat på att bygga kommunikationssystem för offentlig sektor och storföretag.
Företaget har haft en starkt divisionsinriktad struktur, men när Leon Shivamber rekryterades som logistikchef hade företaget börjat rensa i leden, bland annat genom en utförsäljning av halv­ledarverksamheten.

Företaget hade fortfarande problem med att dela information mellan olika affärsenheter.

– Vi behövde få våra affärsdivisioner och leverantörer närmare varandra och tillhandahålla en ny plattform för att fatta bättre beslut, säger Leon Shivamber till IDG News.

Företaget letade efter ett sätt att koppla ihop data från de fyra separata resurshanteringssystem, manufacturing resource planning eller mrp, som användes i de fyra produktdivisionerna.

När Harris utvecklare tidigare skulle lägga anbud på ett kommunikationssystem för en kund tvingades de leta efter relevant information i mrp-systemen, efter information om logistik, komponenter, kostnader, tillgänglighet, kvalitet och annat.

I oktober 2004 drog Harris igång ett treårigt projekt för att ge bättre beslutsstöd till utvecklare, inköpare och andra anställda för att använda den interna informationen effektivare.

Några år senare lanserades Expo, en egenutvecklad portal som samlar ihop data från de olika mrp-systemen.
För att projektet skulle lyckas var det nödvändigt att bygga en sökplattform där anställda snabbt kunde hitta information om exempelvis komponentkostnader, livs­cykelstatus och andra specifikationer i lagret, som innehåller uppemot 65 miljoner produkter.

Harris valde ett system från En­­deca Technologies med ett informationslager som extraherar data från mängder av databaser i mrp-systemen. Leon Shivamber uppger att systemet i dagsläget har återbetalat sig som en följd av besparingar i företagets affärsdivisioner.

Fakta

Att slå ihop sökningar med beslutsstödsverktyg har blivit allt vanligare under senare år, även om trenden fortfarande är i sin linda, enligt Dan Vesset, analytiker på IDC.

Verktyget på Harris innehåller webben 2.0-liknande funktioner och möjliggör sökningar som gör att det på ett snabbt och organiserat sätt går att få tillgång till information.

Sökningsresultaten visas i ett Googleliknande format.