Det blir ingen ny lag om loggning av trafikdata under hösten. Trots att den tidigare uttalade ambitionen att ta lagen inför riksdagen i höst, finns loggningslagen inte med på den lista över vilka propositioner som regeringen tänker presentera före årsskiftet. En lista som just har lämnats till riksdagen.

– Som det ser ut kommer vi att lägga den i början av 2009. Det är ett snårigt arbete och enheten som arbetar med lagrådsremissen har varit uppe och sagt att de behöver mer tid, säger Anders Hall, stabschef hos justitieminister Beatrice Ask.

– Det är möjligt att vi blir klara tidigare, och då kommer vi förstås att lägga fram den, men vi vill inte lova riksdagen någonting när vi inte är säkra.

Loggningslagen innebär att data om samtliga svenskars telefoni- och internetanvändning ska loggas och lagras hos operatörerna, för att kunna lämnas ut till brottbekämpande myndigheter.

Uppgifterna gäller bland annat vem som ringer, sms:ar eller mejlar med vem, när kommunikationen sker, var den sker och vilken typ av utrustning som används.

Lagen bygger på ett EG-direktiv som Sverige måste implementera och EUs deadline var redan den 15 september 2007.