Statskontoret riktar på nytt hård kritik mot Försäkringskassans och Accentures arbete med tandvårdsreformen. I sin slutrapport till regeringen sågar Statskontoret på punkt efter punkt både arbetet i sig och Försäkringskassans ekonomiska redovisning.

Som CS tidigare berättat har kostnaderna för det SAP-baserade tandvårdssystemet skenat iväg. Nu har Försäkringskassan meddelat regeringen att slutnotan blir 250 miljoner kronor. Men om den summan verkligen stämmer är högst oklart.

– Vi konstaterar att både redovisningen av kostnaderna och bedömningen av fortsatta kostnadsökningar är otillräckliga, säger Anders Dager, utredare på Statskontoret.

Det framgår tydligt i Statskontorets rapport att siffrorna inte går ihop. Kostnaden för konsulter från huvudleverantören Accenture beräknades i januari till 67,7 miljoner kronor, exklusive utlägg. Utläggen gäller bland annat resor och uppehälle för ett stort antal utomeuropeiska konsulter.

Men redan första halvåret hade kostnaderna för Accenturekonsulterna ökat med drygt 13 miljoner kronor. Fortfarande exklusive utlägg.

Till detta ska läggas kostnader för underleverantörer, bland dem SAP, samt programlicenser och hårdvara. Statskontoret konstaterar torrt att Försäkringskassan tidigare bedömt enbart investeringskostnaderna till 224 miljoner kronor. En slutnota på ”bara” 250 miljoner kronor framstår alltså som osannolik.

– Försäkringskassan måste skaffa sig ordentlig kontroll över kostnaderna, säger Anders Dager.

Statskontoret rekommenderar nu regeringen att granska Försäkringskassans upphandling av och avtal med Accenture.

– Det har inte legat i vårt uppdrag att titta på detta. Men det finns skäl att titta närmare på förfarandet, inte minst mot bakgrund av upphandlingens omfattning och de höga kostnaderna, säger Anders Dager som inte vill gå in närmare på varför en granskning behövs.

– Upphandlingen bör även ses i perspektiv av den it-strategi man valt.

Statskontoret slår också ner på redovisningen av fel i systemet, som varit allt annat än heltäckande.

Allvarligast i Statskontorets ögon är att vårdgivarna, tand­läkarna som ska rapportera till systemet, är vansinniga över det sätt projektet bedrivits.

Vårdgivarna och deras systemleverantörer har nästan helt stängts ute från utvecklingsarbetet.

De har inte fått en ordentlig testmiljö för att kunna anpassa sina journalsystem till Försäkringskassans system och supporten är fortfarande undermålig.

Samtidigt beskriver Försäkringskassan projektet som en framgång.

”Ytterst rör frågan förtroende för Försäkringskassan men också för tandvårds­reformen och den nya försäkringen som sådan”, skriver Statskontoret i rapporten.

Fakta

Hösten 2007 pågick utvecklingen av ett it-stöd för den nya tandvårdsförsäkringen på Försäkringskassans it-avdelning.
I november 2007 beslöt myndighetens ledning att i stället basera systemet på SAP och lägga ut projektet på en extern konsult.

Underlaget för beslutet togs fram av Accenture, som sedan fick gå vidare med att utforma systemet i väntan på att en extern konsult upphandlades.

Den externa konsulten blev Accenture, genom ett avrop från ett befintligt ramavtal.

Avtalet är mycket fördelaktigt för Accenture, som dessutom fråntas all ekonomisk risk.

Tandvårdssystemets första del levererades den 1 juli. Då fungerade inte systemet.