Försäkringskassan meddelar i dag att myndigheten tar Riksrevisionen till hjälp för att få upphandlingar och konsultavtal genomlysta. Anledningen är CS granskning och Statskontorets kritik.

"Med anledning av att såväl Statskontoret som media under senare tid ifrågasatt Försäkringskassans konsultavtal och upphandlingar är vi angelägna om att få frågan ordenligt genomlyst. Därför har Försäkringskassan i dag vänt sig till Riksrevisionen för att få vägledning i vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för att få detta gjort", skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.