Att robotarna kommer att anfalla, det råder det enligt Ben Way inget tvivel om.

– Om 15 år är robotar vanliga i hemmen, och om ytterligare 15 år är det troligt att de kommer ha samma fysiska möjligheter som människor, sa Ben Way enligt The Register.

I War Defences repertoar ingår bland annat ”robo viruses” för att infiltrera systemen hos anstormande plåtkrigare.

Mest imponerande är dock att företaget självt utvecklar en egen elektropuls-mikrovågsbomb som kan slå ut alla tekniska system inom en viss räckvidd. Ett vapen som den amerikanska militären tror sig kunna börja utveckla först 2012.

Ben Way står inte ensam i förberedelserna. Professor Noel Sharkey på Sheffields universitet säger enligt The Register att Ben Ways robotvirus och elektropulsbomber ”säkert blir nyttiga när framtidens robotar påverkas av människans korruption och oundvikligen attackerar deras blaserade, köttiga, överherrar".

Läs mer på War Defences.