Den politiska ledningen på socialdepartementet är mycket oroad av den bild som framträder när medierapporteringen och Statskontorets rapporter läggs ihop.

– Vi reagerar med förskräckelse. Ministern är oerhört bekymrad. Att det finns problem är ingen direkt överraskning, men dimensionen oroar enormt, säger Bettina Kashefi, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson, m.

Den mest allvarliga konsekvensen av Försäkringskassans problem är i regeringens ögon inte att det kostar för mycket, utan att utbetalningen av pengar från kassan försenas. Enligt Bettina Kashefi har socialdepartmentets ledning sammanträtt med ledningen för Försäkringskassan vid ett antal tillfällen och nu fått en plan presenterad för sig för hur man ska komma till rätta med förseningarna. I den delen är regeringen i nuläget mindre oroad.

Det är man däremot över rapporterna om Försäkringskassans bristande verksamhetsstyrning och stora konsultberoende. Att viktiga strategier tas fram av konsulter och genomförs av konsulter.

– Arbetet utförs av konsulter utan kontakt med verksamheten och som inte möter kunderna. Det är inte bra, säger Bettina Kashefi.

Regeringen vidtar därför ett antal åtgärder: För det första ska Försäkringskassan få i uppdrag att redovisa vilka åtgärder man gör för att komma till rätta med bristerna i it-verksamheten. Dels med anledning av att Försäkringskassan nyligen bett regeringen om mer pengar, men framför allt med anledning av de stora bristerna i styrning och strategi och avsaknaden av en sammanhållen ekonomisk kalkyl.

För det andra kommer Statskontoret få i uppdrag att göra en fördjupad granskning av it-styrningen. Detta separat från den egna utredning som Försäkringskassan startade i somras och som nu genomförs med hjälp av Accenture.

– Vi vill ha en fördjupning som är oberoende av det som görs på Försäkringskassan, säger Bettina Kashefi.

För det tredje ska Försäkringskassan få ett särskilt uppdrag, med återrapportering "väldigt snart", att svara på de frågor som Statskontoret ställt i granskningen av tandvårdsreformen.

Dessutom inväntar regeringen en utlovad strategisk utvecklingsplan från Försäkringskassan, som ska lämnas den 23 oktober, samt Statskontorets slutrapport om förändringsarbetet, som blir klar i december.

– Sedan är det ingen slump att ministern beslutat att skapa en ny kontrollmyndighet för socialförsäkringen, som börjar sitt arbete den 1 juli 2009, Bettina Kashefi.

Fakta

Efter CS granskning och Statskontorets ifrågasättande av Försäkringskassans konsultavtal ber nu generaldirektör Curt Malmborg om Riksrevisionens hjälp.

"Med anledning av att såväl Statskontoret som media under senare tid ifrågasatt Försäkringskassans konsultavtal och upphandlingar är vi angelägna om att få frågan ordenligt genomlyst. Därför har Försäkringskassan i dag vänt sig till Riksrevisionen för att få vägledning i vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för att få detta gjort", skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.