"Den situation som nu uppstått är att organisationen på Försäkringskassan inte förmår leva upp till de krav som enskilda har rätt att ställa på verksamheten", skriver Sven-Erik Österberg i sin KU-anmälan.

De långa väntetiderna på Försäkringskassan är vad som förnanlett anmälan.

"Jag vill därför att konstitutionsutskottet granskar vilka åtgärder socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrsson vidtagit för att ge Försäkringskassan rimliga villkor att kunna sköta sitt uppdrag", skriver Sven-Erik Österberg och fortsätter:

"Granskningen bör omfatta såväl åtgärder i förebyggande syfte som de åtgärder som vidtagits efter att den nuvarande situationen blivit känd."