Experterna på listan är specialiserade inom vitt skilda områden, som kryptering, antivirus, bedrägerier, hot mot rikets säkerhet, regelefterlevnad och penetrationstester. (Förra årets placering inom parentes.)

Redigera listan själv och lägg till uppgifter på CS Wiki

1. (7.) Jan-Olof Andersson, informationssäkerhetsansvarig och chef för informationsstyrning, Läkemedelsverket.
Sveriges mest respekterade säkerhetschef. Tidigare säkerhetschef på Riksbanken i många år. Ordförande i kommittén för informations- säkerhetsstandarden lis, inom standardiserings- organet SIS.

Har även påverkat standarden internationellt. Ordförande i informationssäkerhetsnätverket Sig Security i början av 1990-talet. Medlem i Krisberedskapsmyndighetens informationssäkerhetsråd. Har skrivit flera böcker.

2. (2.) Robert Malmgren,
konsult eget företag, Romab. Brett kunnande med mycket gott rykte. 16 års erfarenhet. Har arbetat med allt från penetrationstester till att skriva säkerhetspolicies för några av Sveriges största företag.

Bakgrund som nätverkstekniker, driver sedan elva år egna företaget Romab. Har jobbat med att säkra samhällets kritiska infrastruktursystem. Håller kurser, har skrivit en rad böcker. Sitter med i Stiftelsen för Internetinfrastrukturs styrelse.

3. (1.) Anne-Marie Eklund Löwinder
, kvalitets- och säkerhetschef, Stiftelsen för Internetinfrastruktur.
Ansvarar för att den svenska toppdomänen .se drivs på ett säkert och effektivt sätt. Projektledare för dnssec på Stiftelsen för Internetinfrastruktur och arbetar med att sprida anammandet av dnssec internationellt. Expert på organisatorisk säkerhet.

Satt med i den gamla it-kommissionen. Står bakom de grundläggande dokumenten om svensk it-säkerhet.
Satt med i de första arbets- och referensgrupperna för informations- säkerhetsstandarden lis inom standardisteringsorganen SIS och myndigheten Swedac.
Läser och besvarar remisser på statens offentliga utredningar inom allt som berör internet och säkerhet.

4. (10.) Marcus Murray
, ansvarig för Säkerhetsgruppen samt för R&D, Truesec

Expert på it-säkerhet på Microsoftplattformen. Sveriges enda Microsoft-MVP (Most Valuable Professional) på säkerhet. Hans filmer om it-säkerhet som publicerats på Microsofts webbplatser har setts av mängder av tekniker världen över.
Utvecklare av svenska Microsoft Technet Security LAB och driver sajten www.itproffs.se.

Tidigare säkerhetskonsult på Nexus. Medverkade under flera år i Computer Sweden som krönikör inom it-säkerhet. Känd som föreläsare och har vunnit utmärkelser på Microsofts konferenser IT Forum och Tech Ed, både i USA och Europa, 2005–2008.

5. (4.) Per Hellqvist, it-säkerhetsexpert, Symantec. Troligen den it-säkerhetsexpert som syns mest i medierna. Är bra på att samla in och analysera information från olika håll och presentera den på ett lättbegripligt sätt.

Har arbetat i elva år med it-säkerhet. Var produktchef på Atremo under 1990-talet, var med och startade F-Secures (tidigare Data Fellows) verksamhet i Sverige 2000. Sedan sju år säkerhetsexpert på Symantec.

Driver en säkerhetsblogg på blogg.idg.se/perhellqvist.

Har fått stipendier från både it-säkerhetsnätverket Sig Security och Näringslivets Säkerhetsdelegation.

6. (3.) Patrik Fältström, internetexpert, Cisco.
Expert på internet och nätverk, med inriktning på robusthet, stabilitet och nätdesign. En av de svenskar som varit mest aktiva inom internetstandardorganisationen IETF. Har bland annat varit med och utvecklat stödet för svenska tecken i domännamn och dnssec.

Sitter också med i styrelsen för internetorganisationen ISOC.
Satt med i den förra regeringens it-politiska strategigrupp och i den nuvarandes it-råd. Såväl tekniker som pedagog och informatör.

7. (8.) Erland Jonsson, biträdande professor, Chalmers.
En av Sveriges mest respekterade forskare inom it-säkerhet. En av de första som startade kurser inom informationssäkerhet.

Var också med och startade Nordsec-konferensen ihop med Dataföreningen. Dessutom en av initiativtagarna till Swedish IT Security Network, Swits, för doktorander inom it-säkerhet.
Delaktig i Security Arena Lindholmen, en nationell arena för forskning och metodutveckling inom säkerhet i samhället.
Har handlett doktorander inom metoder att mäta it-säkerhet och intrångsdetektering.

8. (5.) Jakob Schlyter, it-säkerhetskonsult, Kirei.
Har arbetat med nätverk och säkerhet sedan 1995 med mycket gott rykte. En av pionjärerna bakom dnssec i Sverige.
Aktiv inom internetstandard­organisationen IETF och Stiftelsen för Internet­infrastruktur.

Tidigare anställd på Chalmers, Carlstedt Research & Technology, Guide och Nexus. Aktiv som utvecklare av OpenBSD, OpenSSH och ISC BIND.

9. (6.) Viiveke Fåk, biträdande professor, Linköpings universitet.
Den mest kända akademikern inom it-säkerhet. Arbetar deltid på Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.
En av grundarna av Linköpingsföretaget Sectra, specialiserat på säker digital kommunikation.

Doktorerade 1978 med en avhandling om kryptografi som ett medel för dator- och nätverks­säkerhet. Ordförande för den internationella organisationen Ifips arbetsgrupp WG 11:4 om kryptografi 1985–1989.

För närvarande arbetar hon med undervisning, deltar i utredningar och forskar. Har på senare tid arbetat mycket med användarautenti­sering.

10. (9.) Predrag Mitrovic, chef för Labcenter.
Tidigare chefssäkerhetsrådgivare och teknikchef på svenska Microsoft. Har bland annat varit chefredaktör på Nätverk & Kommunikation, drivit eget konsultföretag, varit nordisk konsultchef på Novell och skrivit böcker om it-säkerhet.

11. (11.) Mikael Simovits, konsult eget företag, Simovits Consulting

Jobbat med it-säkerhet sedan 1994. Bakgrund som kryptolog och forskare på Chalmers. Därefter på ABB. Har drivit egen firma sedan 1997 inom teknisk it-säkerhet. Stadig inhoppare som föreläsare åt bland annat Stockholms universitet och Svenskt Näringsliv. Har skrivit en internationellt utgiven bok om kryptografi. Skriver regelbundet för tidningen Techworld.

12. (15.) Vesa Virta, säkerhetsexpert, FRA

Mycket gott rykte som it-säkerhetsexpert. Har arbetat med penetrationstester och andra tekniska tester mot mycket högt klassade organisationer på FRA i många år.

13. (16.) Gitte Bergknut, koncerninformationssäkerherhetsspecialist, Eon Sverige

Tidigare it- och informationssäkerhetskonsult på bland annat Capgemini och High Performance Systems. Engagerad inom Dataföreningen Syd sedan 1996, har drivit nätverket för informationssäkerhet, är numera styrelseledamot. Är med och organiserar SANS Process Control & SCADA Security Summit I Amsterdam 2008. Specialiserad på informationssäkerhet, till exempel policys, regler, rutiner, utbildningar, nuläges- och riskanalyser samt åtgärds- och kontinuitetsplanering.

14. (38.) Mats Ohlin, strategisk expert inom info- och it-säkerhet, FMV

Har varit aktiv inom it-säkerhetsområdet på FOI, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk i mer än 25 år. Hans kunskap rör sig från kryptografi till olika modeller för it-säkerhet, och hur tillförlitlighet kan uppnås. Har medverkat vid utvecklingen av Common Criteria samt dess föregångare ITSEC. Har gjort mycket för kunskapsspridning om it-säkerhetsstandarden Common Criteria och bildandet av det svenska CSEC, Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet. Har deltagit i flera statliga utredningar om it-säkerhet. Har gott internationellt anseende och ett stort kontaktnät.

15. (17.) Louise Yngström, professor, It-universitetet i Kista (KTH/Stockholms universitet)

Startade på 1980-talet de första sammanhållna akademiska programmen med tvärvetenskaplig och holistisk inriktning inom informations- och datasäkerhet. Leder i dag avdelningen Säklab på DSV, som ansvarar för utbildning och forskning inom området. Intresserar sig speciellt för de pedagogiska och mänskligt orienterade säkerhetsfrågorna.

16. (19.) Joachim Strömbergson, teknikchef, Informasic

Expert på implementeringar av säkerhetslösningar i inbyggda system och krypton. Från början kretskonstruktör från Luleås tekniska universitet. Har arbetat med it-säkerhet i sju år, innan dess på Ericsson med att utveckla kretsar. Driver en blogg om kryptografi, www.strombergson.com/kryptoblog, med 100-200 läsare om dagen.

17. (21.) Conny Jäverdal, it-säkerhetsansvarig, Vägverket

Bra på virus och lagstiftning. Medverkar i flera internationella grupper för skadlig kod och it-säkerhetshot och är bland annat en av de mest aktiva i gruppen Avien. Flitig rapporterare av nya virus och annan skadlig kod både till gruppen och antivirusföretagen. Arbetar brett med it-säkerhet: framtagning av it-säkerhetsriktlinjer och rutiner, utredning av it-säkerhetsincidenter, it-säkerhetskontroller, hotbildsanalyser och analyser av skadlig kod. Har arbetat med it-säkerhet sedan början av 80-talet.

18. (24.) Agneta Syrén, koncernsäkerhetschef, Länsförsäkringar

Bakgrund som jurist och kriminolog. Har skrivit flera böcker, den senaste i raden är Stora informationssäkerhetshandboken. Förutom informationssäkerhet även specialiserad på stalkning, penningtvätt och krishantering. Tidigare informationssäkerhetsrevisor i ledningssystem för informationssäkerhet på Det Norske Veritas. Har granskat infeormationssäkerhetn på ett flertal stora svenska koncerner.

19. (18.) Tomas Olovsson, teknikchef, Appgate

Universitetslektor och forskare vid Chalmers och teknisk chef och grundare av Appgate (1999), ett företag som 2005 vann pris av organsiationen Jericho Forum för bästa vision om säkerhetslösningar för framtidens nätverk. Har en teknikplattform som hanterar rättighetsåtkomst till olika typer av applikationer, oavsett stationär eller mobil plattform. Flitig föredragshållare för näringslivet.

20. (28.) Johan Jarl, teknikchef, svenska F-Secure

Mycket duktig på antivirus, särskilt på den mobila sidan. Sex år på F-Secure, före det i två år på Protect Data, där han arbetade med autentisering mot bland annat svenska internetbanker. Tidigare på Symbol Technologies där han arbetade med trådlösa nätverk. Uttalar sig ofta om it-säkerhet i media.

21. (35.) Jimmy Arvidsson, Chef för Teliacert CC, Teliasonera

Teliacert är enheten som är ansvarig för hantering av it-säkerhetsincidenter. Började med teknisk it-säkerhet på Bull, på Telia sedan 1997. Har tagit fram modeller för penetrationstest och incidenthantering, som används inom organisationer i både Sverige och Europa. Fick it-säkerhetsnätverket Sig Securitys första säkerhetsstipendie (1992) för arbetet inom säkra Unix-system. Representant för Teliasonera i det världsomspännande it-säkerhetsorganisationen First och dess motsvarighet i Europa. Har utbildat en lång rad av Sveriges it-säkerhetsproffs.

22. (32.) Klas Schöldström, it-säkerhetsexpert, Nsec

Antivirusexpert. Sysslar med analysera och bekämpa skadlig kod. Tidigare på bland andra Brainpool Consulting, Network Associates och QA Information Security. Uppskattad föreläsare.

23. (26.) Tomas Djurling, säkerhetskonsult, eget företag

Har arbetat med säkerhet generellt i 18 år, med it- och informationssäkerhet i drygt 12 år på heltid. Tidigare chef för enheten för it-säkerhet på FRA. Skriver säkerhetskrönikor i Computer Sweden sedan ett och ett halvt år tillbaka.

24. (13.) Ingrid Udén Mogensen, insformationssäkerhetsansvarig, Electrolux

Sitter i IVAs akademiråd, regeringens it-råd och i Näringslivets Säkerhetsdelegation. Började som konsult med krypteringssystem. Tidigare säkerhetschef på Gota Bank, Ericsson och Volvo. Har också varit medskribent i it-säkerhetsnätverket Sig Securitys årsböcker och varit ordförande för organisationen. Fick Svenska IT-säkerhetspriset 2003 samt NSD:s säkerhetspris 2001.

25. (25.) Simone Fischer-Hübner, professor i datasäkerhet, Karlstads universitet

Har arbetat med it-säkerhet i 20 år. Arbetar nu med integritetsfrågor, tidigare med intrångsdetektering och skadlig kod. Ledamot i Skatteverkets insynsråd och ledamot i Datainspektionens insynsråd, som expert för datasäkerhet. Koordinator för SWITS, Swedish IT-Security Network for PhD students.

26. (22.) Tomas Keisu, ansvarig för risk och regelefterlevnad, Swedbank IT Service

Har arbetat med säkerhet sedan 1986, inledningsvis som säkerhetschef (fysisk säkerhet) på Stockholmsmässan och med informationssäkerhet sedan 1992. Ledamot under några år i it-säkerhetsnätverket Sig Securitys styrelse. Ledamot i standardiseringsgruppen för informationsskydd och it-säkerhet sedan 1998 och ordförande i denna grupp sedan tre år tillbaka. Föreläser i internationella sammanhang om säkerhet, och har medverkat i framtagande av diverse skrifter inom området.

27. (23.) Bosse Norgren, kriminalkommissarie, Rikskriminalpolisen

Har arbetat med it-brottsutredningar i någon form sedan 1992, då han började jaga datortjuvar och -hälare. Kom till Rikskrim och det som nu heter it-brottssektionen i april
1996. Efter ett par år som säkerhetschef på it-säkerhetsföretaget Defcom återkom han till Rikskrim i januari 2002. Förutom polis är han också författare med 4 deckare utgivna, varav den senaste blev film 1999.

28. (31.) Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef, Teliasonera

Tidigare bland annat forskningschef på Teliasonera. Doktorerade på Chalmers inom informationssäkerhet 2004, med inriktning mot intrångsdetektering och bedrägeridetektering. Var en av dem som drog igång penetrationstestverksamheten på Telia i slutet av 90-talet. Engagerad inom organisationerna ISO och SIS med standardiseringsarbete. Sitter med i ett antal kommittéer för internationella it-säkerhetskonferenser med vetenskaplig inriktning.

29. (29.) Joakim von Braun, säkerhetsrådgivare, High Performance Systems

Pedagogiskt skicklig, bra på att uttrycka sig så att folk förstår. Uttalar sig ofta i media. Tidigare säkerhetsexpert på Symantec i drygt fyra år. Har arbetat som extern expert åt Säpo i 25 år och som fristående expert åt den militära underrättelsetjänsten i 15 år. Inriktad på it-säkerhet sedan 1991, före det inriktad på bekämpning av sovjetisk underrättelsetjänst.
Specialiteten är fientlig kod och skydd mot underrättelseverksamhet riktad mot företag.

30. (14.) Thomas Johansson, professor, Lunds tekniska högskola (LTH)

Sägs vara bäst i Sverige på kryptografi på praktisk nivå. Arbetar också med autentisering och analyser av befintliga system. Ligger bakom strömkryptot Snow (från 2003) ihop med Patrik Ekdahl. Kryptot togs upp av Ericsson och har blivit iso-standard. Nyligen gjordes det om i en version för 3g av gruppen bakom 3g, i form av Snow 3g.

31. (33.) Christer Magnusson, universitetslektor, Stockholms universitet/KTH

Håller i kurserna inom it-säkerhet. Kunnig och bra pedagog. Tidigare koncernsäkerhetchef Tidigare koncernsäkerhetchef och risk manager på Posten och Ericsson.

32. (34.) Amar Andersson, nätverkstekniker på utvecklingsavdelningen, Teliasonera
Expert på nätverkssäkerhet, mycket duktig på spambekämpning. Huvudsysselsättningen är utveckling kring dns och nätverksadressering. Uppskattad föreläsare.

33. (66.) Niklas Eklöv, It-säkerhetsexpert, McAfee

Har tidigare arbetat på bland annat Hennes & Mauritz och Safeside Solutions med informationssäkerhet. Var med och startade Dataföreningens nätverk för informationssäkerhet i Stockholm. Flitig föredragshållare.

34. (37.) Kenny Jansson, teknisk chef, Sentor

Utbildad ingenjör inom datateknik. Startade Sentor MSS, Sveriges första Managed Security Services-bolag 1998. Väldigt duktig på säkerhetsövervakning, brandväggar och it-brottsutredningar.

35. (12.) Leif Johansson, utvecklingschef, sektionen för it och media, Stockholms universitet

Expert på identitetshantering och autentisering. Ingår i styrgruppen MACE på Internet 2, ett internationellt universitetssamarbete för att vidareutveckla internet. Dessutom aktiv inom Terena och IETF. Arbetar bland annat med Shibboleth, en implementation av Osasisstandarden saml för att utbyta autentiseringsdata mellan säkerhetsdomäner. Är också med i en expertgrupp inom det svenska universistessamarbetet Swami, som handlar om infrastruktur för mellanvara. Dessutom med i flera andra expertgrupper. Arbetade tidigare med it-säkerhet på FMV.

36. (39.) Ilja Hallberg, Regexp

Började på Incolumnitas, ett av de första tekniska it-säkerhetsföretagen. Driver nu egna it-säkerhetsföretaget Regexp. Skicklig på programmering, intrångstester och design av företagsnätverk.

37. (40.) Lucas Cardholm, it-säkerhetsexpert och jurist, Ernst & Young

Har arbetat med it-säkerhet sedan början av 1990-talet, med inriktning mot it-juridik och e-signaturer. Tidigare vice vd på Prevas, med ansvar för informationssäkerhetstjänster. Har skrivit flera böcker, föreläser och intervjuas i media som sakområdesexpert. Oberoende expert inom informationssäkerhet för EU-kommissionen sedan flera år. Har drivit flera säkerhetsprojekt för olika globala koncerner. Har drivit internationell forskning kring säker e-handel och skrivit en avhandling inom kostnadsnyttoanalyser av informationssäkerhetsinvesteringar. Är sedan 2004 programansvarig för Economics of security på it-säkerhetskonferens ISSE. Redaktör för Information Security Awareness hos EUs säkerhetsmyndighet ENISA.

38. (41.) André Rickardsson, säkerhetskonsult, Bitsec och Bitcopy

Tidigare säkerhetskonsult på Ekelöw Infosecurity. Har arbetat med kvalificerade säkerhetsfrågor de senaste tio åren, som Sverigerepresentant och sakkunnig hos EU:s ministerråd i Bryssel, som ansvarig på UD för att bygga upp en säker it-miljö på Sveriges ambassad i Moskva samt på Säpo, där han genomförde säkerhetskontroller på myndigheter med samhällsviktiga system. På Säpo genomförde han dessutom flertalet it-brottsutredningar. Deltar som expertvittne i rättegångar.

39. (ny) Dag Ströman, verksamhetschef, FMV/CSEC

Har byggt upp FMV/CSEC, Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet vid Försvarets materielverk. Utmärkt föreläsare på säkerhetsområdet, bland annat om Common Criteria.

40. (43.) Hasain Alshakarti, säkerhetskonsult, Truesec

Har jobbat med allt från försvaret till större internationella företag. Expert på brandväggar, PKI, nätverkssäkerhet och penetrationstestning. Från början programmerare, har arbetat med it-säkerhet sedan mitten av 90-talet. Tidigare bland annat konsult på Nexus. Uppskattad föreläsare.

41. (36.) Elisabeth Antonsson, it-säkerhetschef, Nordea

Tidigare it-säkerhetschef på Swedbank, och innan dess it-säkerhetsexpert på WM-data. Ordförande i it-säkerhetsnätverket Sig Security, ledamot i ISACA Membership Board och har tidigare varit engagerad i intresseorganisationen ISACA Sweden.

42. (44.) Martin Bergling, it-säkerhetskonsult, IBM Global Services

Arbetat med it-säkerhet sedan 1988. Medlem i styrelsen för it-säkerhetsnätverket Sig Security, samt i Isacas forsknings- och utvecklingskommitté. Tidigare it-säkerhetsexpert på Riksbanken, Telia och FMV. Något av en doldis, men anses av flera vara klart underskattad.

43. (53.) Thomas Karlsson, säkerhetsspecialist, Microsoft

Arbetar i Microsofts säkerhetsteam för Europa, Mellanöstern och Afrika med primär inriktning på Incident Response. Även verksam inom områdena skadlig kod, patchhantering, samt processer och ”säkerhet på djupet”. Filtig medverkan i projektet "Surfa Lugnt". Har skrivit artiklar för Microsoft säkerhetsskola. Har jobbat på Microsofts huvudkontor i Redmond och medverkat i utvecklingen av ett flertal av Microsofts säkerhetsprodukter.

44. (58.) Simon Josefsson, vd och konsult, Simon Josefsson Datakonsult

Utvecklare och entreprenör som jobbat med it-säkerhet sedan 1999. Tidigare anställd på bland annat RSA Labs och KTH. Jobbar numera som egen konsult och med Yubico.com. Även aktiv inom IETF där han arbetat med till exempel PEAP som används för autentisering av trådlösa nätverk.

45. (20.) Peter Löthberg, konsult inom ip, driver företaget Stupi

Har arbetat med mycket med olika frågor kring ip. När det gäller informationssäkerhet är han främst inblandad i det som har med infrastruktur att göra. En av drivkrafterna bakom internets intåg i Sverige. Han arbetade på KTH Noc när organisationen tog över driften av Sunet år 1987 och benämns ofta som den svenska internetteknikens fader. Arbetar numera som konsult åt Cisco i Kalifornien med att få fram större och bättre routrar.

46. (61.) Kent Berggren, internetpionjär, Sveriges Radio

En praktiker som tidigt insåg internets stora betydelse. Började ge kurser inom tcp/ ip redan 1988. Specialiserad på säkerhet, larm och journalistisk stödverksamhet.
kent.berggren@sr.se

47. (ny) Olle Segerdahl, säkerhetskonsult och kvalitetsansvarig, Integralis

Har under många år spridit kunskap genom att publikt publicera avancerade verktyg för penetrationstester via sajten www.toolcrypt.org. Föreläsare på internationella säkerhetskonferenser, bland annat Black Hat och T2. En av personerna bakom sec-t.org.

48. (52.) Gunnar Karlsson, informations- och säkerhetsexpert, IBM Global Services

Lång it-erfarenhet på olika positioner inom IBM. Jobbat med it-säkerhet sedan 1986. Genomfört säkerhetanalyser som konsult på svenska företag. Talar på säkerhetskonferenser. Driver införandet av PCI-standarden i Sverige.

49. (49.) Magnus Ek, koncernsäkerhetschef, Vattenfall Group

Ansvarig för säkerhet och krishantering inom Vattenfall sedan 2005. Dessförinnan inom Televerket/Telia under närmare 20 år, varav de sista 10 åren som koncernsäkerhetschef. Sitter även i KBMs informationssäkerhetsråd och Näringslivets Säkerhetsdelegation.

50. (46.) Martin Gustafsson, it-säkerhetsspecialist, Iguard

Tidigare säkerhetskonsult i eget företag, innan dess på Secode. Expert på penetrationstestning, säkerhetsrådgivning och it-brottsutredningar. Har en lång erfarenhet av it-säkerhet på nationell nivå och har tidigare arbetat som it-säkerhetsexpert på FRA.

51. (57.) Mikael Wedlin, it-säkerhetsforskare, FOI
Forskare och it-säkerhetsexpert på uppgång. Expert på it-krigföring och it-vapen.

52. (51.) Thomas Olofsson, ansvarig för applikationssäkerhet, Safeside solutions

Specialiserad på säkerhet i på applikationsnivå. Tidigare teknikchef på Tadcom, ledde utvecklingen av företagets spamskydd. En av grundarna av sec-t.org.

53. (ny) Fredrik Ljunggren, i-säkerhetsrådgivare, Kirei AB.

Grundade Kirei tillsammans med Jakob Schlyter i slutet av 2005. Tidigare anställd på Volvo IT, Dimension, Guide Konsult och Nexus. Har arbetat med kommunikation och säkerhet sedan 1995. Flitig debattör. Mycket engagerad i att e-idfrågan.

54. (30.) Magnus Lindkvist, lösningsspecialist, svenska Microsoft

Har jobbat på Microsoft i 12 år i olika positioner, senast som säkerhetsansvarig. 2003 programchef på Microsoft Security Response Center i Redmond. Han ansvarade bland annat för alla säkerhetsuppdateringar runt Windows och Office. Föreläser på skolor om barn och säkerhet på internet.

55. (50.) Patrik Wallström, forsknings- och utvecklingsavdelningen, Stiftelsen för internetinfrastruktur

Arbetar med DNSSEC och säkerhet i DNS. Linuxentusiast, en av grundarna till Gnuheter. Ligger bakom tjänsten Creeper, som visar vilka myndigheter som besöker vilka hemsidor. Avslöjade bland annat att FRA brukar vara inne på torrenttrackern Swebits.

56.(64.) Mattias Bååth, teknisk chef, SE46 AB

Började som it-säkerhetskonsult på Saab Aerospace Combitech Network 1997. Grundare av SE46, som tillverkar en pki-baserad vitlisteprodukt som gör datorer immuna mot skadlig kod. En av personerna bakom sec-t.org.

57. (ny) Per Furberg, jurist, Setterwalls Advokatbyrå

En av Sveriges främsta jurister inom it-säkerhetsområdet. Var huvudsekreterare i Datastraffrättsutredningen och har varit med och skrivit lagtext till ett stort antal författningar inom bland annat skatte- och tulldataområdena. Håller uppskattade föreläsningar

58. (69.) Svante Nygren, analytiker och informationssäkerhetsansvarig, KBM

Inriktad på teknisk utveckling och analys av it-relaterade störningar och nätattacker. Var huvudansvarig för KBMs rapport om Estlandsincidenten 2007. Tidigare verksam som teknisk journalist under en följd av år (sedan slutet av 1980-talet), bland annat på tidskrifterna Datateknik, Nätvärlden och Säkerhet & Sekretess. Teknisk expert i statliga e-offentlighetskommittén, ledamot i SIG Securitys styrelse samt revisor för nätverksteknikerföreningen SNUS.

59. (73.) Stefan Grinneby, chef för Sitic, Sveriges it-incidentcentrum, PTS

Arbetat hos Sitic med operativ incidenthantering, analys och föreläsningar om säkerhet sedan 2004. Tidigare agerat i den privata sektorn med utveckling och implementation av säkra system i mer än 15 år.

60. (74.) Michael Anderberg, säkerhetsexpert, Microsoft
Har titeln ”IT Pro Evangelist” på Microsoft i Sverige med fokus mot säkerhetsfrågor. Engagerad i projektet Surfa Lugnt. Bloggar, podcastar och föreläser. För andra året i rad ansvarig för säkerhetsspåret på Microsoft TechEd IT Professionals Europe i Barcelona.

61. (62.) Per Christoffersson, Teliasonera
Mångårig och stor erfarenhet inom krypto och it-säkerhet. Deltar i standardisering av säkerhet i mobilteletjänster inom grupper som ETSI och 3GPP. Medförfattare till terminologi för informationssäkerhet (handbok 550 hos SIS).

62. (48.) Joachim Brandt, it-säkerhetskonsult, Rote
Tidigare bland annat konsultchef och ansvarig för säkerhetstjänster på WM-data och
koncerninformations- och it-säkerhetschef på Teliasonera. Har också arbetat på Validation, Bull och Arthur Andersen. Lång erfarenhet av uppbyggnad av säkerhetsorganisationer, styrning av säkerhet och risk management enligt internationella standarder. Har utvecklat metodik för säkerhetsuppföljning.

63. (59.) Dick Malmlund, säkerhetschef, Svensk Handel
Lång erfarenhet av generell säkerhet i olika branscher. Uttalar sig ofta i media även om it-säkerhet.

64. (65.) Jesper Kråkhede, seniorkonsult, Capgemini

11 år i branschen. Arbetar främst med säkerhetsarkitektur och tillgänglighetsanalyser. Arbetar globalt med it-säkerhetsstandarden PCI DSS på multinationella koncerner och engageras ofta som workshopledare för att lösa säkerhetsproblem på arkitekturnivå. Är senior utredare på Capgemini för svåra datorbrottsutredningar. Bloggar på www.crowmoor.se.

65.(70.) Nils Daniels, Teliasonera

Både en duktig praktiker och en mycket bra teoretiker. Var med och bildade Nexus 1985. Har varit med om att ta fram Teliasoneras nya informationssäkerhetsklassificeringsstandard. Medlem i Teliasoneras kryptoråd vars uppgift är att analysera kryptoalgoritmer och tillhörande nyckelhantering i de produkter som ska användas inom Teliasonera.

66. (ny) Jonas Ländin, säkerhetskonsult, Truesec

En av Sveriges mest erfarna penetrationstestare med över 10 års erfarenhet från fältet. Har genomfört tester hos många av Sveriges viktigaste företag och myndigheter, och bidragit till ett ökat säkerhetsfokus. Föreläser och utbildar.

67. (ny) Bengt Berg, Cybercom

Mycket duktig tekniker. Dessutom bra på att strukturera och få konkreta åtgärder genomförda. Uppskattad föreläsare.

68. (54.) Mikael Kuisma, grundare, Ping Research

Ligger bakom en produkt som stoppar olagliga intrång i nätverk. Har arbetat som konsult inom datakommunkation och säkerhet sedan slutet på åttiotalet. Ping Research grundades 1999 som en spin off på hans arbete med telekomtestning initierat av Post- och telestyrelsen.

69. (55.) Ivan Liljegren, säkerhetschef, Nobel Biocare

Informationssäkerhetskonsult 1998-2006. Började på Nobel Biocare 2006.

70. (63.) Urmas Aamisepp, it-säkerhetschef, DeLaval

Tidigare bland annat it-säkerhetsexpert på High Performance Systems och Digital Equipment.

71. (68.) Kaja Narum, nordisk säljchef för tjänster, Trend Micro

På Trend Micro sedan sju år. Gedigen erfarenhet av ledarskap inom it-säkerhetsområdet, samt en teknisk kunskap som gör att hon regelbundet efterfrågas som expert i säkerhetsfrågor.

72. (71.) Conny Larsson, bolagsjurist, Teliasonera

Inriktad på it-avtalsfrågor och juridiska frågor i samband med behandling av uppgifter (till exempel personuppgifter), incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel och uppgiftsskyldighet, samt tystnadsplikt och sekretess. Har sedan 1989 varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist hos olika bolag inom Teliakoncernen, samt bolagsjurist hos Flextronics Network Services. Sedan hösten 2004 bolagsjurist hos Teliasonera Sverige. Bedriver sedan 1997 även viss egen verksamhet i juristfirman Conny Larsson.

73. (72.) Arne Vidström, it-säkerhetsforskare, FOI

Har världsrykte inom Windows-säkerhet. Driver en webbsajt med ett stort antal egenutvecklade it-säkerhetsverktyg.

74. (ny) Dave Sands, professor, Chalmers tekniska högskola

Verksamma inom programvarubaserad säkerhet. Har en imponerande
vetenskaplig produktion. Välrenommerade inom forskarvärlden.

75. (ny) Karin Winberg, Transcendent Group

Verksam inom it- och informationssäkerhetsområdet i drygt 20 år. Sekreterare i ISACA 2006–2008. Utbildar och föreläser.

Fakta

Experterna har rankas efter...

... sitt rykte i branschen
... sin specialkompetens
... sin förmåga att förmedla sina kunskaper till andra experter
... sin skicklighet att nå ut med kunskap till en bredare allmänhet