I regeringens budgetproposition får FRA ökade anslag med 40 miljoner kronor under nästa år. Hälften ska gå till stöd till försvarets internationella insatser. Resterande 20 miljoner täcker ökade kostnader som den omstridda FRA-lagen medför.

Anslagen fortsätter sedan att öka. För 2010 höjs de med 44 miljoner kronor och året därefter med 66 miljoner kronor.

Ökningen är snabbare än FRA väntade sig när myndigheten offentliggjorde budgetunderlaget för 2009-2011. Där beräknades anslaget öka med 29 miljoner kronor till 2009, vilket FRA ansåg vara för lite för att kunna möta den ökade mängd krypteringsverktyg som blir tillgängliga för allt fler.

FRA flaggade även för att ytterligare investeringar i beräkningskraft, alltså inköp av superdatorer, kommer kräva stora anslag i framtiden för att Sverige ska ligga i framkant när det gäller att till exempel knäcka krypton. Som Computer Sweden kunde avslöja köpte myndigheten under 2007 in ett av världens mest kraftfulla kluster för omkring 75 miljoner kronor.

I budgetpropositionen hänvisar regeringen till krisen i Georgien som ett exempel på vikten av av Sverige behöver ”en egen, välfungerande underrättelsekapacitet, vilket bland annat fås genom Försvarets radioanstalts signalspaning”.

Mellan 2007 och 2008 ökade FRAs anslag med omkring 50 miljoner kronor.