När det centerpartistiska kommunalrådet Åke Hedén i våras lade fram utredningen Bredband till hela landet var förslaget att förse 145 000 hushåll och 39 000 näringsverksamheter i glesbygd med bredbandsuppkoppling.

3,5 miljarder kronor är självklart avskräckande för alla finansministrar. Men per bredbandsuppkoppling handlar det bara om knappt 20 000 kronor.

Bredbandsstöd till glesbygden är en viktig profilfråga för centern. När hela satsningen nu åker i papperskorgen försvinner den praktiskt taget enda större it-satsningen i it-ministerns fögderi.
Det är definitivt ett stort nederlag för centern och inget särskilt gott halvtidsresultat för it-minister Åsa Torstensson.

Näringsministern misslyckades med att övertyga resten av regeringen i alla de tre centrala frågorna:

  • Hur stor är den samhällsekonomiska nytta som ett bredbandsstöd skapar?
  • Hur kan stödet utformas så att det inte rycker undan mattan för de kommersiella bredbandsaktörerna?
  • Hur kan regeringen använda bredbandsstödet för att stärka sin image som framåtsyftande och nytänkande?

Tre fel av tre möjliga med andra ord.

I Norge och Finland gör stortinget respektive riksdagen en annan bedömning. Där storsatsas på bredbandsstöd till glesbygd. Ansvariga ministrar i grannländerna har uppenbarligen större kommunikativa talanger än Åsa Torstensson.