Nokia hävdar bestämt att öppnandet av mobilplattformen Symbian inte är ett svar på konkurrensen från Googles nya mobilplattform Android. Många mobilitetsexperter tror dock att så är fallet, och olyckskorpar menar att svaret kommer för sent: Att marknaden kommer att konsolideras till två stora plattformar, och att dessa blir Microsofts Windows Mobile och Linux-lägrets Android.

Hur ska ni matcha nya Android?

– Vi startar inte en ny grej, det finns redan en stor mängd Symbianenheter. Vi äger redan marknaden, säger Sari Ståhlberg, sälj- och marknadsansvarig för mobil mjukvara på Nokia.

Kan ni tänka er att använda Android i Nokiamobiler?

– Det ingår inte i vår plan. Vi fyller redan vårt plattformsbehov.

Hur ska ni matcha Apples App Store och de kommande marknadsplatserna för Windows Mobile- och Androidapplikationer?

– Vi har redan kanaler, och vi säljer ganska bra. Men vi tror att vi måste vara öppna för nya affärsmodeller framöver. Kanalerna är viktiga, säger Sari Ståhlberg.

Varför ska ett företag som har en Linux- eller Windowsmiljö välja Symbian som mobilplattform när mobilerna ska integreras i företagsnätverket?

– Många företag väljer Symbian. Du kan nå mejl och andra affärslösningar med vår plattform. Och användarna är inte bara arbetare, de är konsumenter också. En anställd har fler behov än att arbeta.

Och på konsumentsidan anser hon att Symbian är överlägset.

– Vi erbjuder en fantastisk användarupplevelse.

Var ligger ert fokus – på konsumenten eller företagsanvändaren?

– Vi är bra på bådadera. Det viktiga är att skapa en plattform som kan användas på många olika enheter och för många olika behov, så väl i yrkeslivet som privat.

Enligt Sari Ståhlberg är Symbianplattformen lika kompatibel med ett företagens Windows- eller Linux-miljö som Windows Mobile eller Android.

Hur ser ni på framtiden – hur många mobilplattformar finns det plats för på marknaden?

– Det är svårt att veta. Det finns olika behov hos olika personer. Att flera olika spelare ger sig in på marknaden visar på dess betydelse. Men vi är ledande, och framtiden ser bra ut för oss.

Fakta

Nokias köp av Symbian förväntas gå igenom under årets sista kvartal.

Under första halvan av 2009 ska oberoende och icke-vinstdrivande Symbian Foundation grundas.

Symbian OS, S60, UIQ och MOAP(S) enas i vad som blir Symbian Foundation-plattformen. Den väntas bli tillgänglig för medlemmar under första halvan av 2009.

Plattformen görs sedan öppen för alla steg för steg.

År 2010 ska hela Symbian Foundation-plattformen vara öppen källkod.