IBM har till att börja med publicerat ett antal riktlinjer för standarder, som företaget själv avser att följa. Företaget uppmuntrar även andra organisationer att göra detsamma.

Draget är ett sätt att skydda sig mot "otillbörligt inflytande", en klar referens till konkurrenten Microsoft.

IBM ska på detta sätt täcka upp för kryphål och annat som gör det möjligt för dominerande företag att missbruka standardprocesser.

– Vi betraktar det som en positiv, konstruktiv policy för hur vi ska engagera oss i framtiden, säger Bob Sutor, som är chef för öppen källkod och standarder på IBM till IDG News.

Att lämna ett standardorgan är dock en sista utväg, uppger han.

IBM var en av de största kritikerna mot Microsofts förslag till ett filformat som det internationella standardorganet Iso röstade igenom i år. Delar av specifikationerna, Office Open XML, används bland annat i Microsofts senaste version av kontorsprogrammet Office 2007.

Fortfarande återstår att komplettera det till ett färdigt, implementerat standardformat. Ooxml är konkurrent till odf, open document format, som också är en internationell standard och används i produktivitetssviter som Open Office och Star Office.

Microsoft föreslog ooxml till Iso under en så kallad "fast track process" som vissa ansåg var för snabb och resulterade i en icke-fullvärdig standard. Många länder och tekniska experter har ifrågasatt behovet av ett nytt dokumentformat.

När förslaget om ooxml antogs i slutet av mars, ledde det till att Brasilien, Indien, Sydafrika och Venezuela skickade in överklaganden. Dessa avslogs i juli och var framför allt fokuserade på felaktigheter i själva omröstningen.

I augusti bestämde sig Iso och Iec, International electrotechnical commission, för att godkänna den nya standarden ISO/IEC DIS 29500, som är det officiella namnet för ooxml-specifikationerna.

– IBMs nya riktlinjer för hur företaget ska delta i standardorgan är en följd av frustrationer med ooxml, säger Andrew Updegrove, som är jurist på Gesmer Updegrove i Boston som studerar utvecklingen inom standardorgan och intellektuell egendom.

Riktlinjerna bygger på en webbkonsultation med 70 experter, bland dem Updegrove som ägde rum i våras. Enligt IBM ska öppna standarder öka antalet tillgängliga program och hindra en leverantör från att ta marknadsandelar genom att låsa användare till ett visst format och försvåra bytet till en ennan produkt.

Microsoft är sedan länge dominerande på kontorsprogram tack vare sina slutna filformat. Företaget har dock bytt riktning och försöker nu i stället få igenom sina egna specifikationer som allmänt vedertagna standarder.

Ooxml har fått kritik för att vara onödigt komplicerat och Microsoft har också anklagats för att försöka tvinga länder att stödja standarden, vilket har lett till ilska från bland annat IBMs sida. IBM stöder exempelvis odf.

Genom riktlinjerna vill nu IBM sätta press på Iso och branschorganisationen Ecma för att få till stånd ändrade processer för genomklubbande av standarder. Men några snabba förändringar är inte att vänta, eftersom it-standarder bara är en liten del av Isos arbete.

Organisationen stödjer mängder av standarder som avser allt från olika typer av konstgödsel, till klädstorlekar och läkemedel. IBM är dock en stor spelare och deltar i många olika standardorgan och kan därmed sätta en hel del press.

– Men risken de tar är att de själva blir lidande. Om de exempelvis går ur Ecma tappar de möjligheten att driva igenom sina standarder, säger han.

Varken Iso eller Ecma har hittills velat kommentera IBMs utspel.

Läs riktlinjerna på IBMs webbplats.