Anställda i it-branschen trivs bäst på jobbet.

Det framgår av en undersökning som Manpower gjort tillsammans med Kairos Future.

71 procent av de it-anställda kan tänka sig att rekommendera sin arbetsplats till en bekant.

Hans Makander, informationschef på Manpower, tror att det beror på att it-personal ofta har en stor frihet.

– Det är ett fritt och kreativt jobb med stora utvecklingsmöjligheter. Den som är duktig kan ofta styra över och sköta sin utveckling själv, vilket man i andra branscher måste tjata på arbetsgivaren om.

Dessutom finns det en kolossalt stor arbetsmarknad, konstaterar han.

– It-arbetsgivarna är väldigt måna om sin personal. Teknikutvecklingen går fort och om inte de anställda fortsätter att utvecklas riskerar företaget att hamna efter.

Arbetsgivarens engagemang i den personliga utvecklingen är också ett sätt att få behålla folk.

– Konkurrensen om kompetensen är stor och it-arbetsgivarna har kniven på strupen. De är tvungna att se till att folk trivs annars kan de flytta på sig snabbt, säger han.

På jobbet är det trevliga kolleger som är allra viktigast för att it-proffsen ska trivas.

På andra plats kommer utvecklingsmöjligheter och på tredje en bra chef. Lönen kommer på fjärde plats.

Att ha en bra chef blir en allt viktigare faktor när man väljer jobb, enligt Hans Makander.

– Det är en trend att man kollar upp chefen när man söker jobb. Särskilt de erfarna vill veta vem de ska ha som chef.

Det är viktigt att chefen är mer coach än den som vet bäst och inte håller inne med information.

– Chefen har stor betydelse eftersom det många gånger är den person som ger en möjlighet att utvecklas och kunna gå vidare, säger Hans Makander.

Fakta

Så många procent svarade ja på frågan ”trivs du så bra på din arbetsplats att du skulle rekommendera en bekant att söka jobb där?”
It/data: 71
Medier/kultur: 66
Management: 63
Försäljning: 62
Pedagogiska arbeten: 57
Operatörer: 55
Källa: Manpower Work Life/Kairos Future