Statsminister Fredrik Reinfeldt och försvarsminister Sten Tolgfors presenterade en 15 punkterslista med förändringar. Bland annat ska en nyinrättad domstol avgöra vad FRA ska få spana på och vilka sökord som får användas. FRAs uppdrag preciseras också. Formuleringen ”yttre hot” är ersatt med ”yttre militära hot”. Bara regeringen och försvaret får lägga ut uppdrag på FRA. Säpo och polisen kan inte använda FRAs kapacitet och kompetens.

Reinfeldt och Tolgfors har funnit en kompromiss som ger FRA möjlighet att fortsätta spana mot Ryssland (och delta i den informationshandel som är kärnan i militärt underrättelsearbete) och samtidigt desarmera den hätska opinionen.

Med sitt förslag har de tagit loven av kritiken i de egna riksdagsgrupperna. Med största sannolikhet kommer också utfallen från s-håll att bedarra.

Även andra kritiker inom etablissemanget förklarar sig säkert nöjda med den nya lagen. Utländska it-företag som övervägt att lämna Sverige har inte längre lika starka skäl att göra slag i saken.

Det omgjorda FRA-lagsförslaget är mindre svårsmält från integritetssynpunkt. Men än har Reinfeldt och Tolgfors långt kvar när det gäller att återvinna allmänhetens förtroende för att den militära underrättelsestjänsten gör vad den ska och ingenting annat. Den nya domstolens sammansättning och graden av öppenhet blir avgörande.

Eldprovet på om de tämjt opinionen kommer efter nyår när ”loggningslagen” ska baxas igenom i riksdagen. Då riskerar återigen en svårhantebar integritetsdebatt att blossa upp.