Nyligen åt jag lunch med en expert på Biztalk. Jag kan berätta att det inte är enkelt att hitta Biztalkexperter. Särskilt inte sådana som har många års erfarenhet. Biztalk är alltså Microsofts integrationsplattform. Den är en av företagets hetaste produkter och det hänger givetvis ihop med trenden att bygga om system som tjänster enligt vissa xml-gränssnitt. Fördelen är att det leder till ett mer flexibelt stöd för företagets affärsprocesser, som åtminstone i teorin snabbt ska gå att styra om efter nya förutsättningar.

Biztalk har varit en inneprodukt länge. Den första versionen kom redan 2000. Däremot har tjänsteorienterad arkitektur, soa, och business process management, bpm, först nu blivit en realitet på de flesta svenska företag. Många är alltså intresserade av produkter för att få ordning på det här.

De flesta vill ha standardprodukter, inte utveckla egna lösningar. Egenutvecklat är dyrt och det kräver oftast stora resurser i form av systemförvaltning. I takt med det bestämmer sig dessutom fler och fler för en gemensam plattformsstrategi, vanligast är att standardisera på Microsoft, se på Stockholms stad nu senast.

Jag tror att det här snart ger upphov till nya svårigheter. Ett första problem är att det är väldigt svårt att hitta experter på alla dessa standardprodukter.

I min teknikspaning i CS 28/4 -08 skrev jag att allt fler går över till standardsystem, men att utvecklarna inte gillar den utvecklingen. Trenden har knappast blivit mindre tydlig.

Utvecklare vill skriva kod, inte lära sig program. Jag vet många som föredrar att skriva all kod i Notepad. Rent krasst är du mer flexibel som C#- eller Java­utvecklare, men du kan säkerligen ta mer betalt som Biztalk- eller Sharepointexpert.
Ett andra problem är att om du ska vara säker med din standardprodukt måste du satsa på stora leverantörer. Då är det jättar som Microsoft, Oracle, SAP, IBM och HP som gäller. Riskerna är betydligt större med småskuttar som kan gå i konkurs eller bli uppköpta.

Problemet med de stora är att de inte är kända för att leverera de billigaste lösningarna. Och har du en gång bestämt dig för SAP lär det bli väldigt jobbigt att byta. I förlängningen leder det givetvis till sämre konkurrens.

Det tredje problemet är att trenderna i övrigt går mot tjänster i molnet. Alltså att företag och myndigheter lägger ut system på andra och får tillgång till dem via internet. Då är inte standardprodukten i sig längre det intressanta utan själva affärsnyttan. Och det borde alltid vara det viktigaste.


Sverker Brundin är teknikredaktör och nyhetschef på Computer Sweden.