Chock 1: Molnets triumf

De höga kostnaderna för elkraft och utrymme tvingar it-avdelningen att röra sig mot cloud computing, som slår igenom under de kommande fem åren.

På samma sätt som i stordatorn, där ingen brydde sig om hur maskinen såg ut inuti, kommer nu frågor, uppgifter och annat att dumpas av användarna för att besvaras någonstans i molnet. Amazons nya tjänster är ett exempel.

Chock: 2: Cyborg

De kommande åren blir gränserna allt mer flytande mellan vad som är människa och vad som är maskin. Folk kommer att kunna viska kommandon, eller använda hörselbaserade gränssnitt eller glasögon som försetts med olika typer av ”maskinvyer” som kompletterar mänsklig syn.

2018 kommer ingen att märka att hälften av människorna är cyborger eftersom vi kommer dit ett steg i taget. Några utvecklingar är Iphonebälten med kroppsfunktioner, I-glasögon, I-bälten och I-örringar. Och nya virus tar över tekniken.

Chock 3: Allt fungerar

Du slår på datorn och den är redo att användas, direkt. Allt sker omedelbart, utan någon väntan. Operativsystemen behöver inte ens några timglas. Under natten utför datorn allt du bett den om, utan problem eller väntan.

Gränssnitten blir intuitiva och lättbegripliga. Och de kan ändras med utgångspunkt från vad du gör, så att du kan nå olika funktioner i operativsystemet beroende på om du exempelvis läser e-post eller redigerar bilder.

Chock 4: All information överallt

1945 hade den amerikanska teknikpionjären Vannevar Bush en vision om ett så kallat Memex som skulle kunna lagra och återanvända all information som en person samlar in under hela sin livstid. Snart kan kombinationen av tal- och videoteknik, datormoln och avancerad ärbar utrustning göra att visionen förverkligas.

Den som bevistar ett möte kan i framtiden gå därifrån utan att oroa sig över vad som sades eller vad han eller hon lovat göra. Man behöver inte komma ihåg det intressanta som medarbetarna sagt – allt finns lagrat i det personliga minnet.

Chock 5: Smarta mobiler i centrum

Smarta mobiler blir det vanligaste verktyget för uppkoppling, med röstinter­aktion, ansikts­igenkänning, orienteringsfunktioner och avancerade tryckskärmar.

Tangentbordet försvinner inte helt, men blir virtuellt. Det blir möjligt att skriva i luften och affärsdatorerna blir dockningsstationer för bärbara datorer och andra småprylar. Gigabitanslutningar och gigantiska servrar sköter allting i bakgrunden.

Chock 6: Tillverkning utan personal

Redan i dag är vi på väg mot de perfekta fabrikerna, där de enda anställda är en människa och en hund. Människan är där för att mata hunden och hunden för att se till att människan inte rör något.

I dagsläget är tillverkningen på väg upp, medan antalet anställda minskar. 2018 har automationen lett till att enbart ett fåtal arbetar med tillverkning och då främst med övervakning och liknande.

Chock 7: Perfekt bildigenkänning

Det blir möjligt att söka efter bilder ifrån olika egenskaper. Google kan direkt tala om vad det är du ser på en bild, med utgångspunkt i bildobjektets egenskaper, oavsett om det handlar om bilar, folk eller byggnader.

Chock 8: Big Brother sover aldrig

Under de kommande tio åren kommer den offentliga sektorns ständiga övervakning att bli allt mer påtaglig.

Vissa människor använder högteknologiska implantat för att öka sin säkerhet. Ansikts­igenkännning kommer att kunna kopplas direkt till övervakningskameror.

Chock 9: Obruten anslutning

Att kolla om man är ansluten blir överflödigt. Åtkomstverktygen tar ständigt emot och söker information som är tillgänglig, från sportresultat till vännernas aktivieteter.

Chock 10: Fullödiga relationer

Tekniken kommer att förstärka social interaktion. Du kan umgås med vänner, flytta dig, ta bilder, sända meddelanden, göra anteckningar och så vidare – och avsett var du är och med vem lagras allt automatiskt. Glömmer du vad som hände kan du nå det igen hur många gånger som helst.

Ingen kommer att skilja på onlinevänner och "riktiga" vänner.