Representanter från tio kommuner i Västsverige har bildat projektgrupper för att utvärdera Openoffice.

Openoffice.org 3.0 har funnits i betaversion under några månader och kommer nu i veckan i skarp version. Det är något som många skolor, myndigheter och kommuner ser fram emot och på flera håll pågår utvärdering av den nya produkten.

– Vi är några kommuner som har bildat en projektgrupp där vi utvärderar de tester som genomförts mot verksamhetssystem och ad­ministrativa nät, berättar Göran Westerlund, it-chef på Alingsås kommun.

– Min bedömning är att det blir just Openoffice 3 som kommer att lanseras i de olika kommunerna.

Han berättar att tio västsvenska kommuner deltar i utvärderingen av Openoffice och har etablerat en gemensam konferensyta för det fortsatta erfarenhets­utbytet.

– En positiv effekt med installationen av Openoffice 3.0 är att vi kan kvalitetssäkra de dokumentmallar som finns ute i verksamheterna.

Det innebär exempelvis att lagringen av interna dokument ska ske i formatet odf medan dokument för publicering ska ha Adobes pdf-format.

Alingsås kommun har nu avslutat arbetet med förstudier och inleder under hösten utrullningsprojektet för Openoffice.

– Inom den pedagogiska verksamheten, grundskola och gymnasium, har vi gått över till Openoffice från höstterminen och det troliga är att även administrationen går över under början av nästa år, säger Göran Westerlund.

Lars-Olof Lindblad, it-strateg på Kungälvs kommun där de i dag använder Microsofts Officepaket, betonar att detta är en komplex fråga som måste behandlas med varsamhet och omdöme.

– Men om bedömningen blir att det är bättre för oss som kommun att byta kommer vi troligen att göra det, säger Lars-Olof Lindblad.

– En del av komplexiteten i frågan är att kontorssystemens dokument och funktioner ofta är integrerade i andra system. En annan viktig frågeställning är med vilka format vi kommunicerar med omvärlden.

Per Augustsson, it-chef på Falköpings kommun, berättar att de där i dagsläget huvudsakligen använder Microsofts Office 2000.

Men förändringar är på gång.

– Eftersom vårt avtal med Novell innehåller Open­office kan alla användare redan i dag välja vilket system de ska köra. Innan vi har fattat ett slutgiltigt beslut erbjuder vi alla som vill att köra Openoffice, men vi marknadsför det inte så hårt internt än, säger Per Augustsson.

Fakta

Kommunledningskontoret i Alingsås har räknat ut att det skulle kosta 1,3 Miljoner kronor att uppgradera användarna i kommunens administrativa nät till Office 2007. Kostnaden för skoldatorerna beräknas uppgå till en halv miljon kronor. Ovanpå det kommer kostnad för utbildning.

Openoffice är gratis men kräver viss arbetsinsats för anpassning av filformat och liknande.

Även Stockholms stad har tidigare genomfört en för­studie kring byte till Open­office. Den förstudien genomfördes 2006 och visade att det skulle kosta 3 000–3 800 kronor per användare att uppgradera Officeversion, jämfört med en kostnad på bara 795 kronor per användare att byta till Openoffice. Med 25 000 användare skulle det alltså gå att tjäna tiotals miljoner kronor