"Vi får med oss mycket kompetens från Verva, så jag utgår från att det här blir bra", säger Claes Ljung.

Så sent som förra veckan gick näringsdepartementet ut med att Kammarkollegiet får uppgiften att upphandla it åt offentlig sektor när Verva läggs ner vid årsskiftet. Generaldirektören Claes Ljungh blir därmed en nyckelperson i den svenska it-branschen.

– Därför har vi inte hunnit arbeta upp några planer kring det här. Det vi hunnit göra sedan det här presenterades är att starta en dialog och så har jag träffat personalen en gång, säger Claes Ljungh.

– Det här är ett helt nytt arbetsområde för oss, men vi får med oss mycket kompetens från Verva så jag utgår från att det här blir bra.

Branschen är försiktigt positiv till att Kammarkollegiet tar över Vervas roll i it-upphandlingarna.

Nils Knutsson, marknads­direktör på Tietoenator, påpekar att det är viktigt att myndigheten får den kompetens och de resurser som behövs för att sköta uppgiften. Han anser att det bästa med budgetpropositionen på det här området är att staten investerar 133 miljoner på att utveckla de offentliga upphandlingarna.

– Det gynnar oss leverantörer, säger han.

I synnerhet hoppas Nils Knutsson att Konkurrensverket blir mer aktivt för att se till att lagen om offentlig upphandling efterlevs.

Arbetsgivarorganisationen Almega har en avvaktande hållning till förändringen. Stefan Holm, som är expert på offentlig upphandling på Almega, framhåller att dialogen med Verva har fungerat bra. Myndigheten har varit lyhörd för synpunkter från leverantörerna.

– Kammarkollegiet är en mer traditionell myndighet, men självklart hoppas vi att dialogen ska kunna fortsätta, säger Stefan Holm.

Han är mycket kritisk till hur upphandlingen av konsulttjänster sker och i synnerhet är han kritisk till hur referenstagning sker.

– Den är ett skämt och jag hoppas att den snarast tas bort.

En organisation som specialiserat sig på att sälja in till Verva är Swedish Consulting Group. Bolaget kopplar samman ett trettiotal små it-konsultbolag som genom att samverka ska kunna slåss mot de stora drakarna i upphandlingar.
Vd:n Mikael Fredman säger:

– Jag hoppas att Kammarkollegiet kommer att göra samma arbete som Verva gjort, utan ändra på kvalitetssynen. Där har det fungerat bra. Jag hoppas också att det här skiftet kan innebära en förändringen i synen på mindre bolag – att de stora upphandlingarna diversifieras och på ett helt annat sätt möter de duktiga mindre konsultbolag som finns.

Fakta

Den 18 september meddelade kommun- och finansmarknadsministern Mats Odell att Verva avvecklas vid årsskiftet och att it-upphandlingarna tas över av Kammarkollegiet. Det här är den tredje flytten på kort tid för landets it-upphandlare. Fram till 2006 tillhörde de Statskontoret.