Föreställ dig att mobiltelefonoperatörerna kan tävla sinsemellan om att få dig som kund. Din mobiltelefon kan sedan automatiskt avgöra vilken teleoperatör som har det bästa erbjudandet och byta operatör därefter. Detta kan ske flera gånger under en dag för att optimera priset beroende på tidpunkt och samtalstaxor.

Google har lämnat in en patentansökan för ett system som agerar precis som beskrivet ovan. Patentansökan lämnades in redan i mars förra året men har inte varit tillgänglig för allmänheten förrän i torsdags förra veckan.

Patentansökan visar att systemet kräver att mobiltelefonen har stöd för olika gsm-nätverk och trådlösa nätverk. Användaren ska i teorin kunna ange att telefonen alltid använder sig av det billigaste alternativet som finns tillgängligt.

Befinner sig användaren inom ett trådlöst nätverk så kan det användas för samtal med hjälp av ip-telefoni. Befinner sig användaren ute så väljer telefonen den operatör som erbjuder den billigaste samtalstaxan för den aktuella tidpunkten.

Även om systemet skulle vara mycket intressant för slutkunderna så är det tveksamt om mobiltelefonoperatörerna är lika intresserade. I dagens affärsmodell så ligger det i operatörernas intresse att binda upp kunderna till sina egna kontrakt. Googles patentansökan skulle enkelt kunna skapa stora förluster för många operatörer.