Efter en rapport som Statskontoret släppte 2007 har frågan om mjukvara som saknar licenser hamnat i strålkastarljuset. Bara 20 procent av myndigheterna kunde med säkerhet säga att alla licenser fanns på plats. 36 procent erkände att mjukvara utan licens, alltså piratkopierade program, hade använts.

Snart kan slarvet med licenser bli en fråga för Ekonomistyrningsverket, ESV, efter en förfrågan från justitiedepartementet. Om ESV accepterar uppdraget får licensfrågan därmed samma tyngd som bokslut och andra ekonomiska rutiner i en myndighet. Dålig koll på programmen skulle rapporteras direkt till regeringen via det betyg som ESV årligen sätter på myndigheterna.

ESV undersöker nu om programhanteringen ska bli en del av verkets myndighetsgranskning. Ett beslut väntas under hösten.

Tidigare i år skickade statssekreterarna på finans- och justitiedepartementet ett gemensamt brev till över 200 myndighetschefer.

”Slutsatsen i rapporten är sammanfattningsvis att myndigheternas hantering ännu inte kan anses tillfredsställande”, skriver de och betonar att korrekt hantering av licenser ”är av stor betydelse för allmänhetens tilltro till den statliga förvaltningen”.

Statskontorets mätningar visar att nästan hälften av myndigheterna saknar rutiner för att kontrollera vilka program som finns installerade på de anställdas datorer. Inga mätningar har genomförts sedan dess.

– Vi för diskussioner med olika berörda parter och arbetet är inriktat på att hitta åtgärder, säger Jonas Pontén, kansliråd på justitiedepartementet.

Business Software Alliance, BSA, som företräder programföretag, drar under hösten igång en kampanj med anledning av rapporten. Över 4 000 chefer i privata företag, myndigheter, kommuner och landsting ska kontaktas.

– Om vi upptäcker någonting är vi inte främmande för att söka skadestånd. Men det är inte vårt fokus nu, säger Agne Lindberg, advokat på BSA.

Enligt honom har inte mycket hänt sedan Statskontoret släppte uppgifterna om det utbredda slarvet med licenser.

– Vi kan inte se att någonting har förändrats. Att rapporten kom kanske inte var tillräckligt.

Fakta

Statskontoret ställer sju krav på hur mjukvarulicenser ska hanteras i myndigheter.

  1. Att ha någon form av licensregister.
  2. Att kunna styrka sitt licensinnehav.
  3. Att ha personer utsedda med uppgift att se till att myndigheten har erforderliga licenser.
  4. Att ha en dokumenterad policy för licenshantering.
  5. Att informera anställda, och för lärosäten även studenter, om gällande regler och ansvar.
  6. Att ha kontroll över utnyttjandet av mjukvara via installationskontroll och/eller inventering av datorer.
  7. Att enbart ge särskilt utsedda personer tillåtelse att installera program och/eller systemprogram.