Analysföretaget Forrester spår att finanskrisen leder till att it-budgetarna inom bank, försäkring och finansiella tjänster sänks med minst 15 till 20 procent, jämfört med tidigare. Med andra ord försvinner upp till en femtedel av it-budgetarna.

– Vi vet inte om det kommer att bli ännu värre, säger Sudin Apte, analytiker på Forrester Research till IDG News.

I dagsläget står USA för större delen av de indiska outsourcingföretagens intäkter, vilket gör dem extra känsliga för en nedgång.

Tidigare fanns en tendens hos finansiellt drabbade banker och försäkringsbolag att öka andelen outsourcing i lågkostnadsländerna, för att sänka kostnaderna. Problemet nu är att många av de finansiella kunderna i USA; exempelvis Lehman Brothers och Merrill Lynch försvinner helt från marknaden.

Även indiska branschorganisationen Nasscom, National Association of Software and Service Companies, i Delhi spår att finanskrisen påverkar affärerna för indiska outsourcingföretag, men har ännu inte reviderat sina prognoser.

I dagsläget spår företaget att it- och processrelaterad outsourcing omsätter 60 miljarder dollar år 2010. Men enligt Siddharth Pai, partner på outsourcingföretaget Technology Partners International, står det klart att indiska outsourcingföretag har problem att vänta.

– Utsikterna är inte lika hårda som för vissa av kunderna, som Lehman Brothers, som inte finns längre, men för finansaktörerna som finns kvar är nya program- och it-projekt knappast högsta prioritet när de funderar på hur de ska överleva krisen, säger han.

Även pågående projekt kan stoppas eller läggas på is. Outsourcing av program till Indien spås bli hårdare drabbat än exempelvis bpo, business process outsourcing, eftersom affärsprocesserna är mer integrerade i affärsverksamheten, spår Nikhil Rajpal, analytiker på Everest Group.

Finanskrisen påverkar från två håll, dels ökar den kostnadspressen vilket leder till en ökad andel outsourcing, även till lågkostnadsländer. Men om den slår så hårt att aktörerna helt försvinner, eller tvingas avblåsa stora it-satsningar för att dramatiskt sänka kostnaderna, kan följden även bli en minskning.

– På kort sikt kan behovet från finansföretagen att sänka kostnaderna resultera i en ökning av antalet utlagda jobb utomlands, säger Peter Bendor-Samuel, grundare och vd för konsultföretaget Everest Group.

Men enligt Eugene Kublanov, vd för Neo IT, ett företag inriktat på rådgivning kring outsourcing, kan osäkerheten leda till att trenden mot offshoring minskar.

– När företagen väl når botten och vet var de står kommer de sannolikt att börja lägga ut igen, säger han.

I dagsläget kommer 43 procent av intäkterna hos Tata Consultancy Services från bank- och försäkringssektorn.

Motsvarande siffra för Infosys är 34,5 procent. Mellan 15 och 18 procent av de intäkter som kommer till indiska företag från finanssektorn är numera osäkra, uppger Forrester.