Teknikdelegationen får ansvaret att vidta olika åtgärder för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och it. Den ska också föreslå hur olika aktörer kan samverka för att skapa ett större intresse för dessa ämnen.

Delegationen leds av Volvo ABs vd Leif Johansson. Följande personer blir ledamöter i delegationen:

 • Johan Ancker, chef för industriell utveckling, Teknikföretagen
 • Paula Bäckman, verksamhetschef, Balthazar
 • Helen Dannetun, professor och dekan, Linköpings universitet
 • Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och telekomföretagen
 • Karin Glader, studerande, Chalmers tekniska högskola
 • Peter Gudmundson, rektor, Kungl. tekniska högskolan
 • Lars Hagel, chef för externa forskningssamarbeten, GE Healthcare
 • Ursula Hass, rektor, Blekinge tekniska högskola
 • Philip Kapper, studerande, Norra Real
 • Maria Khorsand, verkställande direktör, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
 • Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer
 • Camilla Modéer, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet
 • Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien
 • Anna-Maria Wiberg, studerande, Uppsala universitet

Delegationen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 april 2010, men ska också arbeta utåtriktat under tiden, exempelvis via kampanjer.

– Att svenska tekniktunga företag kan få tag i kompetent arbetskraft är en avgörande faktor för Sverige i globaliseringens tid. Jag är glad att så många engagerade personer ställt upp för att arbeta med den här viktiga uppgiften, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.