Microsoft har nyligen visat en förhandsversion av det kommande utvecklingsverktyget Visual Studio 2010. Inget leveransdatum är bestämt, men av versionsnamnet att döma kan det dröja upp till två år innan det kommer.

Tillsammans med nästa version av Visual Studio kommer även version 4 av plattformen Dotnet. Microsoft kommer att lämna mer information om nästa Dotnet om några veckor, skriver IDG News.

Det släpps även en ny version av serverprogrammet Team Foundation Server, för att underlätta samarbete i projektgrupper.

Intresset kommer förmodligen att fokusera på den mest avancerade varianten av Visual Studio, med namnet Team System. Nyckelordet är samarbete.

Ett exempel är att det inte längre kommer någon specialvariant av Team System för databasutvecklare. De funktionerna kommer att ingå i standardvarianten.

Bland de olika roller som hanteras märks chefsutvecklare och mjukvaruarkitekt, samt en en roll som kombinerar dessa. Generell utvecklare, databasutvecklare och testare är exempel på andra roller.

– Det finns en funktion som bygger grafiska modeller utifrån koden och visar beroenden, säger Dave Mendlen, ansvarig för marknadsföring av utvecklarprodukter på Microsoft.

Team Foundation Server ska klara att kontinuerligt skapa körbara versioner av system, när programmerare skriver ny kod. Koden ska dessutom kontrolleras så att den överensstämmer med den arkitektur som definierats.

För anhängare av moderna, så kallade agila, utvecklingsmetoder ska det finnas färdiga Excelmallar som kan användas för att styra arbetet i Visual Studio.

Testningen underlättas genom att det går att spela in en video av skärmbilder under testerna, så att utvecklare kan se när krascher och andra problem inträffar.

– En av nackdelarna med den nuvarande versionen av Visual Studio är att testverktygen är undermåliga. Det verkar som om Microsoft kommer att rätta till det, säger användaren Chris Menegay på Notion Solutions i USA.

Det är för tidigt att uttala sig om en produkt som är färdig om två år. Men om Microsoft lyckas få till alla de nya funktioner som det pratas om så kommer företaget att kunna konkurrera bättre med IBMs Rationalverktyg.