För första gången sedan starten 1969 får leverantörer av lås, kassaskåp och övervakningskameror dela utrymme med företag som är inriktade på att skydda it-system vid mässan Skydd 08.

Det innebär även att seminarierna fått teman som Brand och Räddning samt Skydd och Säkerhet där it-företagen får peka på nya hotbilder och skyddsmekanismer.

Bland föreläsarna märks Fredrik Pihl, vd på säkerhetsföretaget Peelit i Göteborg och certifierad enligt Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Hans föredrag handlar om den ökande kommunikationen mellan maskiner, mätare och liknande apparater.

– Många företag har insett att man måste skydda sig bakom brandväggar men missar hur lätt det är för obehöriga att ta sig in via de maskiner som styrs trådlöst. Det är inte särskilt komplicerat att avlyssna och ta kontroll över den trafik som går mellan truckar och varulager, säger Fredrik Pihl.

Han anser att säkerheten kring alla apparater som har sim-kort och kan styras via mobilnäten är starkt eftersatt.

– Då spelar brandväggarna liten roll eftersom attackerna i allt större utsträckning sker via de mindre säkra mobilnäten.

Bland övriga representanter från it-branschen märks Cybercom, ett företag som nyligen fått rättighet att genomföra ackrediteringar enligt den internationella standarden för säkra kortbetalningar, Payment Application Data Security Standard (PA-DSS).

Bengt Berg, ansvarig för PCI DSS-tjänster på Cybercom, säger att det finns en rad säkerhetstekniker som ska underlätta i en värld där allt fler använder telefonen som betalningsmedel. Det gäller exempelvis simsec där säkerhetsfunktionerna är inbyggda på telefonernas sim-kort.

– Om man lägger säkerheten i själva sim-korten slipper man köpa dyra specialtelefoner med tillhörande säkerhetsprogram. Detta är något som inte minst är viktigt i länder som Indien där redan fler betalningar genomförs med mobiler än via datorer, säger Bengt Berg.

Fakta

Nordens största säkerhetsmässa har i år 20 procent fler utställare än förra året, totalt 336.

It-säkerhet är nytt
för i år och det skäl som anges för breddningen är att allt fler maskiner förses med it-stöd och mobila funktioner som kräver skyddsåtgärder.

Konferens avslutas
3 oktober.