Windowstjänster minskar med 10–15 procent per år och marknadspriset för lagring per GB minskar med 20 procent fram till 2011.

Det visar siffror från konsult-företaget Compass. För företagen är det viktigt att hålla koll på prisfallet inom olika it-segment när det är dags att skriva outsourcingkontrakt så de landar på rätt nivå.

Men Anders Edlund, konsult på Compass, avråder från att använda det som argument att pressa priserna allt för hårt.

– Man ska komma ihåg att det är en sak med det prisfall som varit, som man ser i backspegeln, och den trendmässiga nedgång som man ser framöver. Det är ju en risk för leverantören att prissätta fem år framåt efter en prognos, säger han.

– Dessutom är det ju så att om leverantören pressat priset så lågt det går är det svårt att begära extragrejer. Och det är dumt att anpassa tjänsterna exakt efter de förhållanden som råder när man skriver kontraktet.

I stället är det viktigt att skriva kontrakt som visserligen anpassar priserna till marknadsnivån men på ett sätt som inte skapar frustration mellan parterna, anser Anders Edlund.

– Det är viktigt att inte slösa tid på sådant utan ägna sig åt värdeskapande. Det handlar om att skapa en balans mellan bra ekonomi och bra relationer.

Framförallt gäller det att se till att kontrakten med leverantörerna är så flexibla som möjligt så att leveransen snabbt kan förändras om verksamheten kräver det.

– Vi rekommenderar att alla tjänster i kontraktet specificeras och får ett styckpris så det är enkelt att öka eller minska de olika delarna, säger Anders Edlund.

Han tycker att dagens kontrakt i grunden är alldeles för komplicerade – i framtiden hoppas han att det går att hitta en enkel tjänst som heter lagring och som sköter hela företagets lagring.

Trots hotande lågkonjunktur tror han inte att företagen kommer att outsourca i panik.

– Nej, det tror jag inte Och jag tror inte heller att företagen lägger ut hela it-avdelningen på andra leverantörer som de gjorde för fem år sedan. Man har insett att det är nödvändigt att behålla en del it-kompetens inom företaget, säger han.
Anders Edlund konstaterar att hans råd för fem år sedan var att företagen skulle behålla fem procent av sin it-kompetens.

– Men i dag skulle jag nog säga tio.
Parallellt med det stora prisfallet ökar volymerna och det gäller att se till att man inte förlorar på gungorna det som man vinner på karusellen.

Om man ser med it-sidans ögon har it-styckpriset för en arbetsplats sjunkit med 32 procent mellan 2000 och 2005, en trend som knappast avmattas. Men under samma tid har den totala it-kostnaden på företagen stigit med 154 procent. Varför? Jo för att den totala it-volymen ökat med 238 procent.

– Men vem är då ansvarig för att volymen ökar? Jo, det är affärsverksamheten, slår Anders Edlund fast.
Viktigast är det att hålla ögonen på lagringspriserna, konstaterar han.

– De sjunker med 20 procent per år och det är svårt för de leverantörer som man outsourcar till att sänka sina priser så mycket när kontrakten ska skrivas om. Samtidigt ökar volymerna kraftigt. Men det är viktigt att lagringskostnaderna inte blir för små för då kommer lagringen att explodera. Och det får den gärna göra – men bara om man har kontroll över den, säger Anders Edlund.

Ett sätt att styra de ökade it-volymerna och se vart pengarna tar vägen är att skapa en tjänstekatalog som är affärsorienterad i stället för produktorienterad som i dag, anser han.

– I stället för att på en bank skicka en räkning på sådant som server application hosting, onlinebank och desktop bör man i stället dela in dem i enheter som medarbetarna ute i organisationen förstår. Dela in det i sådant som kostnad per lån – så att den som säljer lånet ser vad det kostar att göra det, säger han.

Vitsen med att vända perspektivet är att it-behovet blir kundstyrt eftersom kundernas efterfrågan ger direkt avtryck. Med en produktorienterad katalog är det den interna it-organisationen som styr behovet.

– Kruxet är att se till att den interna prissättningen följer med konjunkturen. Men fördelen är att det blir lättare att identifiera de delar av it-verksamheten – eller kanske hela affärsprocesser – som kanske lämpar sig att outsourca, säger Anders Edlund.

Swedbank är ett exempel på ett företag som jobbar åt att skapa en mer kundorienterad tjänstekatalog. Men det är inte gjort i en handvändning, konstaterar Anders Edlund.

– Swedbank har väl kommit ungefär halvvägs. Från de första stegen tar det säkert minst fem år innan förändringen är genomförd.

Företag som Volvo och Vattenfall har i stället skapat ett slags medlarorganisation mellan it-ledningen och affärsledningen som de kallar It governance för att komma till rätta med liknande problematik, berättar Anders Edlund.

– När it-avdelningen blir en intern säljorganisation och affärssidan en köporganisation skapas extrakostnader helt i onödan som man vill ha bort.