Inom en månad släpper Microsoft detaljer kring ett kommande operativsystem som går under arbetsnamnet Windows Cloud, ett namn som avslöjar i vilken riktning Microsoft är på väg.

Tanken med Windows Cloud är att skapa en plattform som gör det enklare för utvecklare att skapa webbapplikationer för Win­dows.

Begreppet cloud computing, eller datormoln, växer i po­­pularitet. Datormoln betyder att applikationerna lagras centralt på internet och körs över internet, oftast via en webbläsare.

I och med Google Apps har intresset ökat avsevärt. Microsoft vill inte hamna i kölvattnet utan satsar starkt på webbapplikationer.
Steve Ballmer framhöll att Microsoft Office aldrig blir en renodlad webbprodukt. Programsviten är helt enkelt för stor och komplex för att kunna köras i en webbläsare.

I stället skapar Microsoft webbverktyg för ”enklare redigering” av Officedokument i webbläsaren.

Steve Ballmer avfärdade Google Apps som något större hot mot Microsoft Office.

– Ganska få utnyttjar Googles webbapplikationer.
Användarna vill ha mer funktioner och kraft­fullare applikationer än vad som kan köras i en webbläsare, säger han till IDG news.

Fakta

Före årsskiftet kommer Amazons molntjänst EC2 att stöda Microsofts Windows Server samt SQL Server.

Tidigare har Amazons EC2-kunder bara kunnat välja mellan olika versioner av Unix för sina applikationer.

Amazon är i full gång med de stängda betatesterna och planerar att rulla ut stödet för Microsoftprodukterna före årsskiftet. Stöd för Microsofts operativsystem är något som utvecklare efterfrågat.