Nyheten om Microsofts mastodontsatsning Oslo nådde utvecklarvärlden för ett år sedan. Sedan dess har det omgärdas av en aura av rykten och abstraktion.

Nu börjar företagets mål klarna. Oslo ska enligt Microsoft bidra till ökad förståelse mellan yrkesgrupper som mjukvaru- och affärsutvecklare.

– Produktutvecklingen kommer att gå snabbare, och mindre resurser kommer att krävas, säger Marcus Gullberg, produktmarknadschef för applikationsservrar på Microsoft.

Oslo kommer släppas på bred front på Microsofts utvecklarkonferens PDC i Los Angeles slutet på oktober.

– Varje deltagare kommer att få med sig Oslo-verktyg hem, säger Marcus Gullberg.

Oslo är också ett sätt för Microsoft att påskynda processen mot mjukvaruutveckling för datormolnet, och samtidigt knyta an till tjänsteorienterad arkitektur samt synka utvecklingsverktyg och -plattformar.

– Oslo är ett nytt sätt att förhålla sig till både lokala och globala tjänster och produkter, säger Marcus Gullberg.
Han tillägger att Microsoft haft en del brister på området.

– Vi har jobbat med produktintergration i 10 år, och kommit långt, men samtidigt har vi varit usla på att marknadsföra framstegen, säger Marcus Gullberg.

Tomas Cardell, systemarkitekt på konsultföretaget IT-huset, säger att Osloprojektet behövs.

– Biztalk är en låda med osorterade verktyg. Så det är bra att Microsoft slår ihop plattformar och verktyg så att de inte längre är isolerade från varandra, säger Tomas Cardell.

Han nämner Windows Workflow Foundation, wwf, som exempel. Det ska kunna användas i Biztalk.

– Jag vill inte skriva 20 rader kod för att använda wwf, det ska räcka med att klicka på en knapp. En enhetlig utvecklingsmiljö har varit Microsofts styrka tidigare, säger Tomas Cardell.

Fakta

Oslo kan förklaras i en mening: En modelleringsplattform som ska underlätta arbetet med tjänsteorienterade program.

I Oslo kommer
olika roller att ingå, vilket innebär att det ska gå att betrakta ett utvecklingsprojekt från olika vinklar beroende på kunskap och yrke. Programmerare har ett perspektiv, affärsutvecklare ett annat. 

Tre huvudkomponenter
kommer att ingå i Oslopaketet. Ett grafiskt verktyg för modellering, ett deklarativt modelleringsspråk med kodnamnet Microsoft D och ett bibliotek, så kallat repository, för modeller.

Oslo kopplar ihop Microsofts processverktyg Biztalk med kommande Dotnet 4 och Visual Studio 10.