Under de kommande veckorna står myndigheter och de överlevande amerikanska finansaktörerna inför uppgiften att få bättre koll på alla lån och instrument.

Bakom ligger en komplicerad bild och många dåliga investeringar.

Ett stort problem är att det trots regleringar, som Sarbanes-Oxley, nästan inte finns någon synlighet garanterad i de lagar som hanterar utlåning och hur lånen bryts upp i nya finansiella instrument. Det sker genom olika typer av värdepapper som säljs vidare i flera led.


Kunde ha varnats. De verktyg för analyser som finns skulle ha kunnat varna för de underliggande problemen, som berodde på felaktiga bedömningar och tolkningar av riskerna i de lån som hanterades, tror flera bedömare. Börsmäklaren Ned Zelles på New York-börsen deppar.

Ett exempel är bostadslånen med belåningar på över 100 procent av husens värde utan någon säkerhet. De här lånen kunde inte bara säljas vidare till andra banker utan även delas upp i nya värdepapper som sedan såldes vidare till nya finansiella aktörer.

Det har gjort det nästintill omöjligt att spåra vem som från början var involverad i lånen och vem som var den ursprungliga risktagaren vid långivningen. Teoretiskt sett var varje finansaktör klar över vilka risker som fanns involverade i respektive lånetyp och hade ett sätt att garantera sin likviditet i form av kassa och lättsålda tillgångar.

–Många köpare och säljare av de här instrumenten brydde sig heller inte om instrumentens verkliga värde. De ville bara tjäna pengar och brydde sig inte, säger Josh Greenbaum, analytiker på Enterprise Applications Consulting, till IDG News.

Många finansiella institutioner började manipulera sina analysinstrument så att bilden av deras och marknadens utveckling tedde sig mer positiv än den var. Det ledde till att de inte behövde ha lika mycket pengar i reserv om lånemarknaden skulle kollapsa.

–Om finansaktörerna hade använt sig av affärsanalyser, business intelligence, för att mäta skulder mot kassareserver hade verktygen sannolikt kunnat varna betydligt tidigare, uppger Michael Corcoran, produktchef på beslutstödsleverantören Information Builders.

För många företag är det en lång process att få ihop sådana data via exempelvis Excelark. Men det finns en teknik som kan lösa problemen, så kallad Complex event processing, cep, alltså program som spårar och analyserar händelsekedjor i affärerna.

– De flesta som arbetar med konsolidering av data behöver alldeles för mycket tid för att få en komplett bild. Ofta är de beroende av konsolideringar och rapporteringar utifrån data som sker över natten samt manuella processer som kalkylark.

Det är här som tekniker som cep och operativa affärsanalyser kommer in. Verktygen kan analysera enorma volymer av transaktioner, upp till hundratusentals meddelanden per sekund, med korta responstider och de kan sätta upp varningar och trigga olika typer av responser.

Sådana verktyg har redan använts av finansiella planerare i globala banker för att hantera likviditet i realtid. Enligt Jeff Wooton, produktstrateg på programföretaget Aleri som arbetar med cep, har intresset för den här typen av verktyg ökat starkt under de senaste två veckorna.

Jeff Wooton uppger att de verktyg för analyser som finns, för övervakning av affärsaktiviteter, beslutsstöd, dataintegration och varningar, kunde ha varnat för de underliggande problemen som berodde på felaktiga bedömningar och tolkningar av riskerna i de lån som hanterades.

Det hade kunnat vara möjligt att bygga ihop all information till en gemensam övervakningskonsol som kan delas mellan myndigheter och berörda företag. Men för att det ska fungera krävs också en fungerande bakomliggande datamodell, enligt Josh Greenbaum.

Ytterligare ett hot är det faktum att handeln i allt högre utsträckning sker globalt.

–Integrationen mellan företag och mellan länder ökar. Det ökar effektiviteten eftersom det låter kapital flöda dit det behövs, men på samma sätt skapar de nya länkarna större chocker och dessutom med en högre frekvens, säger Suzanne Duncan, som är analytiker inriktad på finansmarknaden på Institute for Business Value på IBM.

IBM är även på väg att paketera om sin teknik som använder avancerade algoritmer för att mappa processer som kan öka synligheten i risker med olika värdepapper som exempelvis är globalt spridda.

Fram till nu har finansindustrin varit inriktad på kapacitet och koncentrerat sig på om ett program kan hantera tillräcklig volym eller tillräckligt stora upp- och nedgångar, men inte på själva processen.

Det finns inga flödesmappar över processer som kan tala om vilka personer i en organisation som bär en viss del av en viss risk. Men i handeln finns sådan teknik för att mappa och spåra affärsförhållanden. Genom att skanna webben och fysiska dokument kan en handelskedja få ihop en bild över kundernas köpbeteende. Den typen av processmappning har dock inte använts för att spåra hur de finansiella institutionerna beter sig.

–Men rätt teknik är meningslös om det inte finns meningsfull övervakning från myndigheterna. De finansiella aktörerna ska inte, av okunskap eller ren brottslighet, kunna skapa och distribuera skadliga värdepapper, varnar Josh Greenbaum.

Fakta

Redan våren 2007 uppmärksammades kreditkrisen i USA som uppkommit till följd av vårdslösa bostadslån. De flesta trodde att det värsta var över men under under sommaren 2008 tog den fart igen och i början av september togs de gigantiska amerikanska bolåneinstituten Freddie Mac och Fannie Mae över av staten för att undvika kollaps. Bara någon vecka senare var det dags för storbanken Lehman Brothers att ansöka om konkursskydd och Bank of America köpte investmentbanken Merril Lynch.
Läget i Sverige är väsentligt stabilare, men det är ännu osäkert hur stora effekterna blir.