Enligt Munkeby Systems vd ökar intresset för före­tagets system och tjänster inom ärende och affärsprocesshantering, bpm, i en lågkonjunktur.

– Med ett lägre tryck på industrin och lägre produktion har företagen tid att ta sig an kvalitetsfrågor och se över sina processer på ett helt annat sätt än under en högkonjunktur, säger Björn Munkeby.

Han tror att 2009 blir ett väldigt bra år för företaget. Det gäller inte minst företagets nyutvecklade ärendehanteringsplattform Nextcontrol i Dotnetmiljön och det faktum att industrin tar sig an sina kvalitetsbristkostnader för att stå bättre rustade när konjunkturen svänger igen.

– Med vår nya plattform söker vi aktivt samarbetspartner både i Sverige och utomlands för att växa och expandera. Vi jobbar inom ett område som passar bra för partnersamarbete eftersom vi behöver såväl verksamhetskonsulter som integrationspartner, säger Björn Munkeby.

Det Malmöbaserade programföretaget jobbar med egenutvecklade system för avvikelse- och ärendehanteringssystem och har många stora företag och organisationer som kunder. Senast i raden är Saabkoncernen, som köpt företagets system för ärendehantering, Munkeby in Control, och konsulttjänster, support och underhåll.

Koncernavtalet med Saab ser Björn Munkeby som ett viktigt erkännande av bolagets kunnande, erfarenhet och teknik inom området kvalitetsrelaterad ärendehantering.

Avtalet kan även vara en öppning för ytterligare stora affärer.

– Avvikelsehantering blir en allt viktigare fråga när bolag effektiviseras, när konkurrensen hårdnar och kostnaderna ska minskas. Vi ser att intresset för den här typen av system har ökat stadigt den senaste tiden och det blir ytterst spännande att se vilka effektiviseringsvinster Saab uppnår med våra system, säger Björn Munkeby.

Fakta

Munkeby Systems utvecklar, säljer och implementerar system för effektiv hantering av ärenden och information för privata företag och offentlig sektor.

Företagets system används av bland andra stora kunder som Apoteket, Astrazeneca, Landstinget i Uppsala län, Region Skåne, Västra Götalands­regionen, Teliasonera och Saab.

Företaget har
15 anställda och en omsättning på cirka 18 miljoner kronor.

Grundare och vd är Björn Munkeby, vars flera hundra år gamla familjenamn kommer från en ort utanför Trondheim i Norge.