Tack vare smart signalering kan 3g- och gsm-telefoner samt pc utrustas med en helt ny generation standardiserade datatjänster i både mobil och fast miljö.

Enligt planerna tas den nya signaleringsstandarden i drift sommaren 2009. Därefter kan en utrullning på bred front starta. På pc-sidan certifieras produkter som gör det möjligt för användare att uppgradera Microsofts Outlook för alla de nya kommunikationstjänsterna.

Lockbetet är framför allt presencefunktionen som automatiskt kan uppdatera varje mobiltelefon och pc med uppgifter om när en annan abonnent är tillgänglig. Och om personen går att nå med telefoni, direktmeddelanden, sms, chatt, multimedia, video eller e-post.

Många av dessa tjänster är redan kända i internet- och pc-miljö men erbjuds med proprietär teknik. Gsm-industrin, alltså de tunga telekomleverantörerna, operatörerna och mobiltelefontillverkarna, gör i stället tjänsterna tillgängliga med standardiserade produkter.

Sammanslutningen siktar in sig på en marknad som i
framtiden blir värd många hundra miljarder kronor per år och utmanar Microsoft, Yahoo, IBM och Google som i dag dominerar med sina internetbaserade tjänster. Men eftersom deras lösningar är proprietära kan en Microsoftabonnent i normalfallet inte kommunicera med en IBM-abonnent.

Gsm-industrins projekt för en global standard kallas rich communication suite initiative, rcs.

Ericsson räknar med ett snabbt och brett genombrott. Ungefär en fjärdedel av världens mobilabonnenter beräknas ha rcs-terminaler 2013.

– Rcs är ett av de starkaste skälen för mobilabonnenter att byta till en ny telefon de närmaste åren, säger Vladimir Durovic, direktör med ansvar för ims-industrirelationer på Ericsson.

– Vi bedömer att de flesta mobilabonnenterna i industriländerna har en rcs-utrustad mobiltelefon inom fem år. Huvuddelen kommer att ha mobila terminaler, typ 3g, hspa och lte. En stor andel kommer att vara pc-baserade terminaler i fasta och mobila bredbandsnät.

En stor del av rcs-terminalerna blir nya gsm-telefoner. Dessa får en begränsad tjänsteuppsättning med framför allt presence samt meddelandetjänster.

– Abonnenter som har mobilt eller fast bredband kan få alla rcs-tjänster, till exempel ip-telefoni, säger Vladimir Durovic.

Nyheten presenterades i ett undanskymt pressmeddelande redan den 15 september, något som världspressen hittills har missat. Här framgår att operatörerna är övertygade om potentialen:

– Teliasonera tror att rcs blir lika framgångsrikt och utbrett som mobiltelefoni och sms är i dag, säger Claes Nycander, talesman för Teliasonera, i pressmeddelandet.

Den 15 september blev det också offentligt att GSMA, världens största organisation för nätoperatörer med över tre miljarder abonnenter, står bakom rcs, som ursprungligen startades av Ericsson, Nokia och France Telecom/Orange.

Fakta

I rcs version 1.0 finns sju tjänster med bland annat presence och delning av bilder och video. Leverantörerna genomför nu tester för att säkra att tjänsterna kan erbjudas i global skala.

I rcs version 1.1 finns den intressanta pc-klienten. Certifierade pc-produkter beräknas vara klara till Mobile World Congress den 16–19 februari i Barcelona.

Grundbulten i rich communication suite initiative, rcs, är presencetjänsten. Principen är att användaren i sin adressbok i mobiltelefonen och pc:n får ständig uppdatering om när och hur en annan abonnent kan nås och via vilka kommunikationstjänster.

Så här kan det fungera:

1. Teliakunden Kalle Svensson skriver in mobilnumret till kompisen James Arnold i sin telefonbok i mobilen. Kompisen är abonnent hos nätoperatören Telstra i Australien.

2. Telia har en centralt placerad presence-server och den får via signalerings­nätet uppgiften om numret till James Arnold. Servern skickar en förfrågan som Telstra vidarebefordrar till James, som i sin tur bekräftar att Kalle Svensson är en kompis. Telstra skickar då alla elektroniska adressuppgifter om James Arnold till Telias presence­server.

3. Nu har Kalle och James alla elektroniska adressuppgifter om varandra. Adressboken i mobilen och pc:n uppdateras därefter omedelbart vid minsta förändring.

Klientprogrammet innehåller en standardiserad adressbok som klarar ovan nämnda kommunikation. Den uppdateras med tre slag av information:

Tillgänglighet. Abonnenten redovisar sin tillgänglighet. Det finns ett antal fördefinierade alternativ.

Fritext. Abonnenten kan med text eller bilder ange till exempel ”har semester den här veckan”.

Elektroniska kommunikationstjänster. Abonnenten anger vilka alternativ som är möjliga.