Kollapsen för investmentbanker som Lehman Brothers och Bear Stearns skapar stora problem för företag som behöver riskkapital. Nyligen släppte konsultföretaget Pricewaterhousecoopers en rapport som visar att tillgången på riskkapital är den sämsta på 30 år.

– När Lehman och Bear Stearns nu är borta sker en radikal omvandling av Wall Street som vi bara sett början av och där vi ännu inte vet konsekvenserna, säger Mark Jensen, chef för Deloittes riskkapitaltjänster, till IDG News.

Enligt honom planerar flera stora amerikanska bolag att notera sig på utländska börser för att på så sätt attrahera nytt riskkapital.

– Om det inte sker några börsnoteringar stagnerar ekonomin som helhet att eftersom det är nya företag som skapar nya jobb och flyttar ekonomin framåt, säger Mark Heesen, chef för de amerikanska riskkapitalbolagens branschorganisation NVCA, till IDG News.

Även i företag med miljarder i kassan, som Google och IBM, råder stor försiktighet.

Företag som söker riskkapital utanför aktiemarknaden har stora problem. Under andra kvartalet i år investerade riskkapitalbolagen i USA totalt 7,4 miljarder dollar i 990 affärer. Av dessa gjordes 219 i mjuk­varuföretag till ett totalt värde av 1,2 miljarder dollar. Nu görs knappt några affärer.