Oracles mejltjänst får stryka på foten.

– Vi har haft driftproblem med vår nuvarande lösning, säger Dan Ekstrand, systemförvaltare på Göteborgs universitet.

Men trots det får personalen fortsätta med Oracle. För även om universitet låter sina cirka 50 000 studenter migrera till Gmail, vill universitetet inte lägga ut personalens e-post till en extern leverantör.

– Det känns inte riktigt tryggt eftersom det kan finnas forskningsmaterial lagrat i e-posten, säger Dan Ekstrand.

Det finns också en aspekt till, menar han.

– Mogenheten hos personalen är inte tillräckligt stor.
Studenterna anses däremot mogna nog att använda Gmail.

Samtal har förts med studentkåren, och eftersom många studenter använder Gmail privat var det en bra lösning.

Dessutom gör priset sitt. För skolor är Gmail gratis, och kommer dessutom i en reklamfri version. Det är bara personalens arbetstimmar som blir en extra kostnad.

– Google har bra verktyg för att genomföra en migrering, säger Dan Ekstrand.

Linköpings universitet har kört Gmail i nästan ett år, och var enligt Dan Ekstrand en bra referens.

Göteborgs universitet har cirka 50 000 studenter, men 70 000 studentkonton, då gamla studenter finns kvar i systemet i ett år efter att de lämnat skolan.

Fakta

Oracle collaboration suite lanserades för åtta år sedan, och var Oracles första kommunikationssystem för företag.

Under Oracle Open World tidigare i höst lanserades efterföljaren, Oracle Beehive.

I Googles paket, Google Apps, ingår, förutom Gmail, även dokumenthantering, kalender- och chattfunktion.