Undersökningen som genomfördes av Wakefield Research på uppdrag av Wi-Fi Alliance baserades på intervjuer av 501 studenter vid olika universitet i USA. Hela 75 procent av de tillfrågade uppger att trådlöst internet har höjt deras betyg.

Nästan 60 procent av de tillfrågade studenterna skulle inte ens välja ett visst universitet om det inte erbjöd gratis trådlöst internet. 79 procent hävdade att studierna skulle vara mycket svårare att genomföra utan trådlöst internet.

  • 48 procent ger hellre upp öl än bli av med sitt trådlösa internet.
  • Mer än hälften av studenterna uppger att de använt sig av sociala nätverk såsom Facebook, Myspace eller chattprogram under lektionerna.
  • 43 procent använder en mobiltelefon eller handdator för att surfa trådlöst.
  • 90 procent är övertygade om att trådlöst internet är en nödvändighet för deras utbildning.

Trådlösa nätverk har blivit så utbrett att analysföretaget ABI Research förutspår att 99 procent av alla universitet i USA kommer att erbjuda trådlöst innan 2013.