Till vilka vänder sig Fscons?

– Till alla, från hackare till dem som är intresserade av frågeställningar kring upphovsrätt, fri kultur och fritt innehåll.

Vilket seminarium är i särklass viktigast?

– Just nu känns Oscar Swartz seminarium ”The End of Free Communications?” viktigast, med tanke på FRA och hur regeringen har agerat i frågan om din och min integritet.

Vilken öppen mobilplattform är hetast nu, Openmoko eller Android?

– Android. Det beror med stor sannolikhet på Googles attraktionskraft. För mig personligen, med risk att låta lite tråkig, är den telefon som är friast hetast.

Varför är fri mjukvara så viktig?

– För att den sätter användaren och användarens rättigheter och friheter i fokus. Användaren ska kunna lita på att datorn gör det som användaren vill att den ska och inte något annat.

Det finns ingen garanti för att öppen källkod per automatik blir billigare än stängd källkod. Hur ska företag arbeta för att uppnå det?

– Jag ser inte prislappen som det viktigaste. Att inte låsas in i ett format är mycket viktigare. Att inte vara bunden gör ju i och för sig att man kan spara på längre sikt eftersom man inte är bunden till en leverantörs priser.

I vilka situationer är stängd mjukvara acceptabel?

– Egentligen tycker jag att alla program jag använder borde vara fria. I vissa fall, om användaren på ett medvetet sätt accepterar det, kan det vara okej med stängda program.

– Jag litar exempelvis på att min video spelar in det jag vill. Om min video skulle vara kopplad till ett nätverk skulle jag vilja veta vad den gjorde och vad för information den eventuellt skickade över nätverket.