Sex år med vikande försäljning har tvingat musikbranschen att tänka i nya banor.
Fildelning ses inte längre som ett hot utan som en möjlighet.

Musikindustrin vill att fildelningstekniken ska användas för legal musikdistribution. Det slår skivbolagens intresseorganisation IFPI fast i rapporten Digital Music Report 06.

Parallellt med utvecklingen av kommersiella fildelningstjänster ska jakten på illegala fildelare trappas upp.
”Över allt annat måste vi skydda vår produkt, ” skriver IFPIs vd John Kennedy och nämner att skivbolagen tagit till rättsliga åtgärder mot cirka 20 000 personer som sysslat med illegal fildelning i 17 länder.

Han vill ha ett bättre samarbete med bland annat internetoperatörerna.
”Internetoperatörerna blir de nya distributörerna och återförsäljarna på den digitala marknaden. De tjänar pengar på digital musik men tar inte tillräckligt med ansvar för att skydda våra rättigheter. Det här måste ändras. De måste ta sin del av ansvaret. I den fysiska världen är skulle ingen respektabel musikaffär eller distributör lagra piratprodukter på sina hyllor eller tillåta piratkopiering i ett hörn av sin butik, ” skriver Kennedy.

En sak är i alla fall klar. Musikförsäljning via Internet och mobilnät har ökat kraftigt de senaste åren. Och det dröjer inte länge innan nedladdningen av musik uppväger den minskade cd-försäljningen. Det säger skivbolaget EMIs styrelseordförande Eric Nicoli till Reuters.

Den digitala försäljningen av musik generade i fjol intäkter på cirka åtta miljarder kronor till skivbolagen, vilket motsvarar cirka sex procent av den totala musikförsäljningen.

Skivbolagen har länge kämpat emot utvecklingen av nya distributionsformer. Hårda ord har exempelvis fällts om fildelning. I dag inser flera skivbolag att den tekniska utvecklingen öppnar dörren till nya affärer.
– Vi har lämnat den tid när digitalteknikens påverkan främst skadade vår industri genom att främja ohämmad stöld via nätet, säger Eric Nicoli.

Rapporten finns att hämta här (pdf)