Arbetslösheten stiger. Varslen från Volvo och Sony Ericsson är bara början. Men många experter tror att arbetslösheten åter vänder ned redan nästa år. Andra tror på 2010. Även om arbetslösheten skulle stiga till tio procent är fortfarande en överväldigande majoritet av den arbetsföra befolkningen sysselsatt och får lön varje månad.

Inflationshotet är i stort sett bortblåst. Riksbanken har sänkt (8/10 -08) sina styrräntor för att stimulera ekonomin i allmänhet och banksystemet i synnerhet. Marknadsräntorna sjunker.

Bostadspriserna sjunker men fallet mildras av sjunkande marknadsräntor. Vakansgraderna stiger för kommersiella fastigheter. Nybyggnation avstannar, men staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar för att hjälpa byggsektorn.

Stat, landsting och kommuner fortsätter att investera i verksamhetsförbättringar. Offentlig sektor hamnar i fokus för it-industrin.

Bankerna genomgår en kostnadskris och lägger stora och små investeringar på vänt eller avvecklar dem. It-konsulter med stor exponering mot finanssektorn får se sin beläggning sjunka rejält – på kort sikt. På lite längre sikt väntar nya regleringar från politiker och myndigheter som vill visa handlingskraft, med stora systeminvesteringar som följd.

Exportindustrin friställer många. Bilindustrins efterfrågetapp får kraftiga följdverkningar. Men avsättningsmarknaderna i Östeuropa och Asien fortsätter växa och kompenserar i någon mån nedgångar i Västeuropa och USA.

Långsammare tillväxt väntar telekomsektorn. Men det blir inte kris. Hushåll, företag och offentlig sektor fortsätter köpa kommunikationslösningar.

Detaljhandeln har haft några riktigt starka år. En kraftig nedgång i sällanköpshandeln väntar på kort sikt. Folk håller i plånboken när det blåser som det gör nu. På längre sikt kan den privata konsumtionen gynnas av en stark krona.