Som CS har berättat om har den statliga it-upphandlingen sedan två år legat som en enhet under Verva – och nu är det flyttdags.

– Det skapar oro eftersom det finns risk för att personalen fokuserar mer på flytten i stället för det viktiga förändringsarbete som vi nyss påbörjat. Det har vi inte tid med, säger Jan Schönbeck.

Att it-upphandlingen flyttar över till Kammarkollegiet efter nyår innebär dock inte att avdelningen flyttar rent fysisk, utan flytten rör bara själva verksamheten.

Flytten kommer mitt i det påbörjade arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten genom att göra den mer professionell.

– Vi är i ett skede som ska utveckla upphandlingsverksamheten så att vi kan möta våra kunders och leverantörernas krav på effektivisering. Vi tittar på ett elektroniskt upphandlingsstöd, säger Jan Schönbeck.

Meningen att enheten för it-upphandling ska starta ett pilotprojekt i samband med en egen upphandling av konsulttjänster.

Men Jan Schönbeck vill också utveckla förvaltningsfunktionen och skapa en stark supportfunktion för att serva leverantörer och kunder bättre. Ett steg på den vägen är införandet av ett elektroniskt stödsystem.

I det fallet har regeringen insett vikten av en central och effektiv upphandlingsverksamhet för staten. Som ett resultat av det har Kammarkollegiet fått extra anslag för att bygga upp stödfunktioner för it-upphandlingen.

– Vi vill skapa en elektronisk marknadsplats för våra tjänster och produkter. Där ska alla ramavtal och villkor finnas. Det innebär att kunderna kan gå in på it-upphandlingens marknadsplats och leta information, säger Jan Schönbeck.
Det arbetet räknar han med ska vara klart i slutet av 2010.

Parallellt med att it-upphandlingen ska effektivisera och förenkla sina rutiner pågår en separat utredning som berör all upphandling inom staten.

Statskontoret har fått regeringens uppdrag att titta på hur upphandlingen sköts i dag och hur den ska skötas i framtiden.

– Där vet jag ingenting mer än att arbetet har påbörjats, att en delrapport ska lämnas i slutet av oktober och att en slutrapport ska finnas klar i slutet av maj 2009, säger Jan Schönbeck.

Fakta

Enheten för it-upphandling upphandlar ramavtal inom it och telekom för myndigheter, kommuner och landsting. 2007 omsatte ramavtalen 7,3 miljarder kronor.

Kammarkollegiet ligger under finansdepartementet och servar statens myndigheter genom att ta hand om centrala funktioner.