– Det ser både bra och dåligt ut, säger Monique Wadsted, delägare på MAQS Law Firm och den som företräder Hollywood i målet mot Piratebay, när hon snabbt fått läsa i genom lagförslaget.

Hon tycker det är bra att vite ska kunna utdömas även vid försök och förberedelse till upphovsrättsliga intrång.

– Det är också bra med ett informationsföreläggande, att man kan gå både till en internetleverantör och till olika typer av nättjänster, och begära information om den som begår intrånget, säger Monique Wadsted.

Hon menar också att det finns en bra balans mellan rättighetsinnehavarens möjligheter och den personliga integriteten.

– Men jag är inte alls nöjd med att den svenska regeringen, till skillnad från många andra europeiska stater, inte inför en möjlighet att stänga av abonnemang.

Monique Wadsted tror att den här bristen gör det tveksamt om lagen faktiskt uppfyller EG-direktivet.

Ser du det här som en seger?

– Det är snarare så att vi får skämmas, för att det har tagit så lång tid för oss att implementera de här reglerna. Det här är något som regeringen skulle ha gjort för länge sen.