Enligt en Gartnerrapport uppnår inte 70 procent av dem som investerar i crm avsedd effekt.

De flesta crm-system innehåller information om kunder på kort och på lång sikt. Men få drar nytta av informationen i säljkampanjer och marknadsaktiviteter. Undersökningar vi gjort visar att chefer litar på sin intuition framför att analysera de data som finns.

Det är viktigt att it och marknad samverkar så att systemen utnyttjas bra. Men för en maximal effekt krävs att hela verksamheten fungerar som en enhet. Männi­skor, processer och system verkar som isolerade öar.

Medarbetarna måste få en ständigt uppdaterad kundbild. Alla som har kund- och marknadskontakter har ansvar för att informationen uppdateras och förvaltas.

Med en smart integration av system, process och människor kan företag minimera risken att felaktiga beslut fattas. Då får företag ut rätt effekt av investeringarna. Om inte så hamnar ytterligare crm-miljarder i sjön.


Per Sundberg affärsområdesansvarig, Affecto