Computer Sweden träffar Robert Picciano, vd för Lotus Software och Websphere Portal Group, på Arlanda. Han har tillbringat dagen hos Försvarsmakten, som han beskriver som en mycket viktig kund för IBM Soft­ware, men annars är han ganska hemlighetsfull om vad mötet handlade om.


Stopp och belägg. Lotuschefen Robert Picciano hävdar att IBM är bättre rustat för framtiden än Microsoft när det gäller grupprogram.

Däremot talar han gärna om argaste konkurrenten. Microsoft har drivit en kampanj för att locka över Noteskunder till sin egen e-postlösning Exchange. Det ses inte med blida ögon av Robert Picciano.

– Microsoft har fokuserat på oss. De ser att vi har en fördel på marknaden tack vare den nya versionen av Notes och deras drag är att de försöker störa företag som har tidiga versioner av Notes och inte uppgraderat, säger han.

Enligt Robert Picciano har IBM hanterat Microsofts kampanj genom att föra en dialog med sina kunder.

– Vi har haft en fantastisk tillväxt på Lotusfamiljens produkter under 2008. Under första kvartalet hade vi 17 procents tillväxt och under andra kvartalet 21 procent. Vi växer betydligt snabbare än marknaden.

Computer Sweden har tidigare skrivit om hur stora företag gått från Notes till Microsofts Exchange. Här i Sverige bland annat säkerhetsföretaget Niscaya.

Robert Picciano vill ge en annan bild – han säger att det sker en stor flytt andra hållet också.

– Det är alla typer av företag, stora organisationer som byter, konsoliderar och så vidare. Det är inom bank och finans, tillverkningsindustri och utbildning.

Microsoft har haft en ganska aggressiv inställning mot er och försökt locka över era kunder. Jagar ni deras på samma sätt?

– Ja, vi har ett erbjudande till dem, vi vill ha en djupare dialog och visa upp Lotus Notes 8.

– Det är många som letar efter ett bättre alternativ än till exempel Microsofts Small Business Server och de säger till oss att de behöver något som fungerar mer autonomt och som inte kostar lika mycket som Microsofts programlicenser.

En Gartnerrapport som CS skrivit om visar att Lotus Notes tappar marknadsandelar, mätt i antal användare, mot Microsofts Exchange.

Enligt den kommer IBM att ha en andel av e-postmarknaden på 17 procent 2010 mot dagens 26 procent. Robert Picciano hävdar att undersökningen inte är relevant.

– Den baseras på antal användare, inte verkliga marknadsandelar. De tittade också på en mindre grupp och försökte göra en större bild av det. Om man tittar på till exempel Dataquests undersökning om marknadsandelar 2007 säger de att vi håller en marknadsandel på 40 procent mot Microsofts 51 procent.

Till sist – hur påverkas ni av den rådande finanskrisen?
– Vi är väl positionerade. Vi har en diversifierad kundbas. Det är offentlig sektor, tillverkningsindustri, forskningsinstitut och så vidare. Dessutom är drivkrafterna starka för att satsa på grupprogram.

Fakta

Mitt i den turbulenta finanskrisen visade IBM upp ett positivt resultat. I slutet av förra veckan meddelade företaget att det kommer att rapportera en 20-procentig ökning av netto­vinsten i den kommande kvartalsrapporten som ges ut den 16 oktober.