Liksom Netsky.b är den nya varianten en masspostande mask som sprider sig via e-post. Innehållet i såväl från-fält som ämne och namn på bifogad fil varierar och är slumpvis taget från ett antal förprogrammerade namn som finns i masken.

Antivirusföretaget Trend Micro meddelar att version c av Netsky också sprider sig genom att lägga filer i delade och gemensamma kataloger. Filerna som placeras i katalogerna ges lockande namn som till exempel ”Adobe Photoshop 9 full.exe” eller ”Microsoft Office 2003 Crack.exe”. Filen skapar en registernyckel i Windows som gör att masken laddas in i minnet då en dator startas om. När masken startas återupptas spridningsarbetet med hjälp av adresser från den smittade datorn.

IDG News rapporterar att ett sätt att identifiera en smittad dator är att en ljudfil med ett typiskt ”datorljud” spelas upp då masken startas upp. Ljudfilen kan avlyssnas hos antivirusföretaget Panda Software som också rapporterar hög aktivitet hos Netsky.c.Antivirusleverantörernas mönsterfiler är uppdaterade för att detektera Netsky.