Han skriver att Microsoft valt olika typer av namn på Windows under årens gång. Allt ifrån versionsnummer som 3.11, via årtal som Windows 98 till namn som skulle signalera systemets ambitioner, till exempel XP och Vista.

Eftersom det inte släpps en ny version varje år kändes det inte rimligt att ge det ett årtal som namn, och namnen som ska visa på ambitionerna lyckas aldrig göra rättvisa åt vad företaget vill uppnå, enligt Mike Nash.

– Windows 7 är helt enkelt den sjunde versionen av Windows, därför känns ”Windows 7” rimligt, avslutar Mike Nash.