När finanskrisen har satt förtroendet för bankerna i gungning är det extra viktigt att it-systemen håller för de påfrestningar de utsätts för. Jan Fritsch, chef på stabilitetsavdelningen på Finansinspektionen, säger att myndigheten ska fördjupa tillsynen av bankernas it-miljöer.

– Finanskrisen accelererar det här arbetet ytterligare. Vi kommer att arbeta med ett nytt koncept som bland annat innebär fler inspektioner och en ökad bemanning, säger Jan Fritsch.

I och med att internettransaktioner nu är så vanliga ställs det mycket stora säkerhetskrav på bankerna.

– När det gäller riskerna inom it-området har allting gått väldigt fort, säger han.

Finansinspektionen sammanställer just nu en större undersökning om de it-incidenter som drabbat finansinstituten i Sverige de senaste åren. Den ska vara klar om två tre veckor, men att döma av en förhandstitt går det inte att slå fast att intrången i bankernas system ökat.

Däremot hävdar Jan Fritsch att it-incidenterna de senaste månaderna har varit allvarligare än tidigare.

I somras låg Nordiska börsen nere stora stunder efter inloggningsproblem till OMX handelssystem Saxess och Riksbankens betalningssystem Rix drabbades nyligen av driftstörningar, vilket bland annat resulterade i förseningar i betalningar mellan bankerna.

Finansinspektionen följer noggrant hur bankernas it-system klarar sig under den rådande finanskrisen. It-systemen ställs på extra hårda prov nu när osäkerheten är stor och trycket på bankerna hårt.

– Den omedelbara effekten av finanskrisen är att det kan bli väldigt ryckiga transaktioner eftersom det är så många som vill göra transaktioner samtidigt. Det är då mycket viktigt att bankernas it-system klarar belastningen.

Systemen måste klara både kommunikationen bankerna sinsemellan och mellan bankerna och deras kunder.

– Det här blir oerhört viktigt när situationen är som den är just nu så att inte förtroendet för bankerna minskar ännu mer.

Hur har it-systemen klarat trycket hittills?

– Hittills har det fungerat bra, men det är egentligen för tidigt att svara på. Vi är inte på något sätt ur den här turbulensen.

Är systemen tillräckliga?

– Även om de är tillräckliga i dag är det inte säkert att de är det i morgon. Därför går det heller inte att vila på de här frågorna.

Fakta

Finansinspektionen övervakar företagen på finansmarknaden. Uppdraget från riksdagen och regeringen är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och stabilt. Myndigheten ska även verka för ett gott konsumentskydd inom finanssektorn.