När regeringen nyligen presenterade en uppgörelse om tillägg till signalspaningslagen var två av huvudpunkterna inrättandet av en ny domstol för tillståndsgivning, och att FRA bara få tillgång till de "trafikstråk" som den nya domstolen bestämmer. Uttrycket trafikstråk har förvirrat den tekniska expertisen, men nu finns åtminstone en delförklaring.

I ett internt dokument som tidningen Riksdag & Departement kommit över ges bakgrunden till de 15 punkterna i alliansens uppgörelse. Där framgår att all datatrafik som passerar landets gräns fortfarande ska föras till en särskild knutpunkt, men att FRA inte längre får direkt tillgång till trafiken.

Istället är det den nya domstolen, Underrättelsedomstolen, som efter tillståndsgivning ska genomföra datareduktion av trafikflödet och sedan föra över resultatet till FRA för analys. FRA får endast tillgång till de signaler som tillståndet avser.

Underrättelsedomstolen däremot, får access till all trafik för att kunna göra filtreringen.

Det innebär att domstolen inte bara ska pröva begäran om signalspaning utan också ha teknisk kompetens och kapacitet att skilja ut de ”flöden” som FRA ska få tillgång för sin analys, skriver Riksdag & Departement, som konstaterar att det blir frågan om en helt ny myndighet som ska förfoga över den trafik som operatörerna skickar till samverkanspunkterna.